[text]
Täna on

Võro keelepesä luuminõ ja arõndaminõ sai Eesti aasta kõgõ parõmba keeleteo konkursil rahva-avvohinna. Tuu tähendäs, et Interneti-konkursil and’ keelepesä iist uma hely kõgõ inämb inemiisi, kirotas Uma Leht.

Keelepesä mõtõ om peri Vahtsõlt-Meremaalt maoori rahva käest, Võromaal teivä keelepesä latsivanõmba 2009. aastagal.

Tuu tähendäs, et hoitja kõnõlõsõ latsiga mängmise, opmisõ ja egäpäävätside asju man õnnõ võro kiilt.Keelepesä iistvõtja omma Fastrõ Mariko, Rõõmusoksa Triin ja Vodi Egle. Egle ja Triin käävä latsiaidun keelepesätyyd ette näytämän ja yts kõrd nädlini kogonõsõ suurõmbidõ huviliidsi latsõ ka Võrol.

Eesti 2011. aasta keeleteo konkursi pää-avvohinna saaja valõ inneskidse haridusministri yten parhilladsõ ministriga. Avvohind anti nutiktelehvonnõ jaos tetty vidinä iist, miä saa arvo eestikiilsest jutust ja nii saa inemine uma targa telehvoniga kõnõldõn asjo aia.


Uma Leht