[text]
Täna on

t_palukyla2.gifTallinna Halduskohus võttis 2.04. määrusega menetlusse kaebuse, milles kohalik elanik taotleb Palukyla hiiemäge kahjustava vee erikasutusloa tyhistamist. Loa kohaselt võib Palukyla hiiemäe kõrval asuvast veekogust võtta igal talvel kunstlume valmistamiseks 1500 kuupmeetrit vett. Kunstlume hiiemäele suunamiseks kavatsetakse sinna ehitada maa-alune torustik.

Vee erikasutusloa andis Kehtna vallale kuuluvale Valtu spordimajale Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regioon. Eelnevalt andis nõusoleku loa väljaandmiseks Kehtna vallavalitsus, teavitamata sellest kohalikke elanikke.

Vee erikasutusloa menetluses osalenud Palukyla ja lähikonna inimesed leiavad, et otsuse tegemisel ei ole arvestatud kodanike ettepanekuid ja vastuväiteid. Loa andja ei soostunud arvesse võtma ettepanekuid, millega soovitati piiritleda tegevused nii, et looduslik pyhapaik Palukyla hiiemägi jääks kahjustamata. Hiiemäe hoidjad leiavad, et maasiseste torustike paigaldamine oleks vastuolus hiietavadega ja kahjustaks Palukyla hiiemäge pöördumatult. Ka kunstlume valmistamisel tekkiva myra pärast tunti muret.

Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regiooni Rapla byroo veespetsialisti koostatud keskkonnamõjude eelhinnang ei pööranud looduslikule pyhapaigale mingit tähelepanu, samas mainis korduvalt torustike rajamist kui kavandatavat tegevust.

Palukyla hiiemägi asub Kõnnumaa maastikukaitsealal, mis on yhtlasi Natura 2000 võrgustiku ala. Kaitseala piiranguvööndis on veekogu veetaseme ja kaldajoone muutmine keelatud.

Eelnevad uudised kunstlume kavade kohta Palukyla lehel:

http://palukyla.maavald.ee/sisu.html?rubriik=58&id=4352&op=lugu

http://palukyla.maavald.ee/sisu.html?rubriik=&id=4502&op=lugu


Allikas: Palukyla hiiemäe võrguleht