[text]
Täna on

t_DelosRaamat.gifRahvusvahelise Looduskaitseliidu (IUCN) osalusel äsja välja antud ingliskeeleses artiklikogumikus tutvustakse Maavalla looduslike pyhapaiku ja Eesti riigi vastuolulist suhtumist neisse. Raamatusse on koondatud 2010. aastal Saamimaal Inaris toimunud IUCN Delose algatuse looduslike pyhapaikade alase töökohtumise ettekanded ja sõnavõtud.

Raamat "The Diversity of sacred Lands in Europe" (Euroopa pyhapaikade mitmekesisus) pakub ylevaate Euroopa looduslike pyhapaikade ajaloost, tähtsusest ja praeguse hetke ohtudest. Raamat on kohustuslik lugemine Euroopa (maastiku)kaitsealade päälikele ning neile, kes on huvitatud Euroopa looduslike paikade usulistest ja kultuurilistest tahkudest, teatas IUCN. 

Raamatus käsitletakse Eesti, Soome, Rootsi ja Norra põlisrahvaste pyhapaikasid. Samuti kirjeldatakse Albaania, Bulgaaria, Tðehhi, Kreeka, Itaalia, Läti, Leedu, Norra, Poola, Rumeenia, Loode-Venemaa, Slovakkia, Hispaania, Tyrgi ja Suurbritannia pyhapaiku.

"Looduslikud pyhapaigad hoiavad elus põliseid vaimseid väärtusi, mis on tihti peidetud moodsa maailma eest ning mis on sygavalt seotud eluterviku ja maastikukorraldusega," ytleb UICN'i sotsiaalpoliitika vanemnõunik Gonzalo Oviedo. "Need väärtused on eriliselt tähtsad Euroopa elma-, vaimse- ja loonapärandi seisukohast. Nad hõlmavad endis ainulaadseid teadmisi põlisest ravist, kariloomade aretamisest/pidamisest, loona ja põllumajanduse kohta. Parem arusaamine nendest teadmistest ja pyhapaikade parem haldamine saab aidata meil pysivalt säilitada meie loonapärandit, eriti praegusel ilmastikumuutuste ajastul.

Raamatu yks toimetajaid ning Delose algatuse eestvedajaid Josep Maria Mallarach ytleb: "Looduslike pyhapaikade tähtsust mõistetakse praegusel ajal harva ning nende väärtuseid eiratakse tihti kasvava linnastumise ja kiireneva arendustegevuse survel. Ka turism paneb need haruldased paigad surve alla, põhjustades ainelist ja vaimset allakäiku."

"Pyhapaikade kooskõlastatud haldamine ning avalikkuse teadlikkuse suurendamine saavad aidata nende raskustega toime tulla," ytleb raamatu kaastoimetaja ning Delose algatuse yks juhte Thymio Papayannis. "Tihedam koostöö pyhapaikade eestkostjate ning looduskaitsjate vahel on hädavajalik, kui me tahame elus hoida nende Euroopa paikade haruldast looduslikku, kultuurilist ning vaimset pärandit."

Raamat ilmus Rahvusvahelise Looduskaitseliidu (IUCN) Delose algatuse väljaantavas sarjas ning selle avaldamist toetas Soome metsavalitsuse looduspärandi osakond. Väljaande faili võib tõmmata võrgust.

Trykise andmed:

Keel: inglise
Ilmumisaasta: 2012
292 lk
Mõõdud: 145 x 210 mm
Sisaldab 100 ylesvõtet ja 20 kaarti


Allikas: IUCN