[text]
Täna on

Hõimurahvaste Programmi nõukogu kuulutas 2012. aasta "Ilmapuu" auhinna saajaks Udmurdimaa Tðekani kyla maateaduse õpetajale, kodu-uurijale ning keskkonnaalaste yhistööde algatajale udmurdile OLGA VERNJAJEVALE. "Ilmapuu" auhind kuulutatakse välja maarahva kevadisel maahinguspäeval (maaentðäyz), mis sel aastal langes lehekuu 17. päevale. Auhinnaga suuruseks on 2500 eurot.

Olga Vernjajeva on kasvatanud noorte udmurtide huvi oma kodukoha tundmaõppimise vastu ja tutvustanud tervislikku elulaadi. Teiste ettevõtmiste kõrval on noored tema juhtimisel tegelenud ka allikatega. Nii tehti korda juurdepääs Tðekani kyla allikatele, puhastati allikate ymbrus veetaimedest ja prygist, uuendati ja parandati ehitised ning rajati veevõtu- ja pesuloputuskohad. Ettevõtmisega loodi ajutised suvised töökohad neljale noormehele. Kohalike heakorrastustöödega on vahetult seotud just vähekindlustatud perede lapsed, kes õpivad pakutava töö käigus vajalikke tööoskusi ning saavad pärast oma töö eest ka tasu.

Ilmapuu auhinnale esitati 25 inimest, kelle hulgas oli teadlasi, kooliõpetajaid, elmatöötajaid, talupidajaid, ajakirjanikke, taidureid ning teiste elualade esindajaid. Võistlusele laekunud taotluste põhjal võib väita, et soome-ugri liikumine Venemaal toimib ka kodanikutasandil.

Hõimurahvaste Programm annab Hõimurahvaste Programmi "Ilmapuu" auhinna välja teist korda, tunnustamaks soome-ugri hõimurahva eneseteadvuse ja pysimajäämisega seotud kodanikualgatuslikku tööd. "Ilmapuu" auhind antakse igal aastal yhele soome-ugri põlisrahva esindajale või inimesele, kelle tegevus on kohalikul tasandil väga tihedalt, tulemuslikult ja tänuväärselt seotud hõimurahva eneseteadvuse ja pysimajäämisega. "Ilmapuu" auhinna saajateks võivad olla inimesed, kes ei tarvitse laiemale yldsusele tuttavad olla, kuid kelle tarmuka töö ja innustava olekuta ei saaks kõnelda mõne paiga elavast soomeugrilisest elmast.

Allikas: Fenno-Ugria