[text]
Täna on

t_fennougria3.gifRaamatupoodidesse jõudis raamat "Soome-ugri sõlmed", mis koondab Fenno-Ugria Asutuse töötajate, liikmesyhenduste esindajate ning heade koostööliste järelevaateid eelmistele aastatele.

Raamatusse on kogutud artiklid hõimurahvaste eluolust Venemaal, Soome ja Ungari hõimuliikumisest, reisidest erinevate soome-ugri rahvaste juurde ja mitmekylgsest koostööst.

Fenno-Ugria Asutus vahendab hõimurahvaste sidemeid, korraldab elmasyndmusi ja levitab teavet soome-ugri rahvaste kohta. Kahe aasta tegemisi koondav aastaraamat on uus algatus soome-ugri asjade jäädvustamisel.

Kirjastuses Atlex ilmunud raamat on mõeldud soome-ugri huvilisele laiemale lugejaskonnale. Päevakajaliste teemade kaudu on raamatus jäädvustatud eestlaste lähimate ja kaugeimate hõimurahvaste kaasaeg ja lähiajalugu – lugeja saab siin paremini tuttavaks nii Eesti kõrval elavate vadjalaste kui ka Siberi neenetsitega.

Raamatu toimetaja on Üve Maloverjan, tehniline toimetaja Anu Stolovitð ja kujundaja Ege Taðkin. Fenno-Ugria Asutuse poolt aitasid raamatu ilmumisele veel kaasa Madis Arukask, Viia-Kadi Raudalainen ja Kadri Viires, väljaandmist toetas hõimurahvaste programm.

Allikas: Fenno-Ugria