[text]
Täna on

Puulpäävä, 26. lehekuu pääväl sai ETVn nätä edimäst saadõt sar’ast «Niimuudu om», seo oll’ Lindora laadust. Vanal Võromaal yles võet saatõsari juusk ETVn suvi otsa egä puulpäävä kell 10, kirotas Uma Leht.

Saatõ vällämõtlõja Rebäse Tiina ytel’, et sari om mi kandi inemiisist, kiä ummi suuvõ tõtõs tegevä.

2.06. saadõ om lõõdsameistriist. Tartese Heino, Ruusamäe Elmar ja Pärnametsa Ivar näytäse pillimeisterdämist, saa kullõlda Põlva lõõdsakooli opilaisi pillimängu.

9.06. kõnõldas rahvameditsiinist. Koikkylä imetohtriist, vanast ja noorõst Surist kõnõlõsõ Kõivupuu Marju ja Radsini Lea, Hiina meditsiinist Kuhlbergi Lembit. Haani naasõ tohtõrdasõ hinnäst sannan.

16.06. om teemas pirrukorv. Tiid puust korvini näytäs meistri Visseli Enno.

23.06. saadõ om paikligust söögist yten kolmõ sõsarõ Visseli Triinu, Kerti ja Kadri hõrgutiisiga.

7.07. näytäs puutyymeistri Russi Olev, kuis tä meisterdäs puust asjo, miä inemiisile rõõmu tegevä.

14.07. näytäse Karula kandi käsityymeistri Niiliski Virve, Visnapuu Viivi ja Alberti Helene, ku illos saa vannamuudu käsityy, ku tuud syämega tetä.

21.07. saatõn omma kylän ka mulgi: Tauli Ants ja Andrus kõnõlõsõ toropilli tegemisest. Tauli Anu ja Roose Celia kõnõlõsõ tuu vana pilli tähendysest.

28.07. saatõn om juttu vana Võromaa katõst mõisast, Sännä ja Mooste mõisast, kon käy kõva kultuurielo.

4.08. sar’a perämädsen saatõn omma päätegeläse Parmu ökokylä hobõsõ. Paikligu mehe Raudsepä Kaleviga iinotsan kõnõlõsõ tuust, kuis saa inemine ellä niimuudu, et timä jalajälg luudusõn om võimaligult tsillokõnõ.

Saatõ vällämõtlõja om Rebäse Tiina, säädjä Kargu Mati, kaamõramiis Mägi Arvo, helymiis Reinvaldi Simo ja kokkolõikaja Tubina Ahti.

Uma Leht