[text]
Täna on

t_VoruTahake25.gifKooliaastaga lõpupäivil saava vana Võromaa 1. klassi latsõ ja võro keele opja kingityses vahtsõ võrokeelidse latsiaokirä Täheke. Katsas võrokiilne Täheke syndy Võro instituudi ja Tähekese toimõndusõ kuuntyyn.

Seokeväjädsen Tähekesen omma Contra, Panga Milvi, Saarõ Evari, Holtsi Leila ja Püttsepä Juhani luulõtusõ. Kiränik Kauksi Ülle kirotas umast latsõpõlvõst Pärlijõõ veeren. Ojari Triinu jutu päälkiri om «Kymme asja, mille koton om hää». Püttsepä Juhani jutt om tuust, kuis poiskõnõ Võhandu jõõ mäelmädsest otsast ja tytrik jõõ alomadsõst otsast laada pääl tutvas saiva.

Ka latsõ esi omma pleiädsi peio võtnu ja juttõ kirotanu. Kirotaja omma Parksepä keskkoolist, Sabõrna ja Pikäkannu põhikoolist ja Põlva ytisgymnaasiumist.

Tähekese vahtsõt võrokeelist nummõrd saa Võro instituudist Võrolt vai Tähekese toimõndusõst pääliinast.

Uma Leht