[text]
Täna on

t_muhumaa.gifEnne kut suur sui pihta akkab, oo yks moekas ettevõtmine Muhu soare pial tõeste viel. Tuleb ää pidada Muhu murde õpituba. Mo kääst oo uuritud koa, et kis nõukse asja välja oo mõteln, et kas ma. Põle mitte. Moole tulli sest riakima Liia Muhu muuseumist, et mitmed nuoremapoolsed inimesed oo kangesti uvitat muhu kiele õppemisest, kirjutas Irena Tarvis Saarte Hääles.

Mineva nädali köis sii Kihnu kiele instituudi rahvas. Ja nendega seltsis tulli jutuks, et kust sie nuor laps selle kiele suhu soab, kui taa seda mitte kuskilt ep kuule. Kodu ep riagita suurt ja kui siis laps korra katsub midagid muhu moodi ytelda, siis öetse vastu, et sõuke põle yltsegid õige muhu kiel. Ja siis ep julgegid änam katsu ja kiel kaobkid ää.

Pikemalt Saarte Hääles