[text]
Täna on

t_chumbilat.gifMari rahvas peab sel reedel taas Tðumbõlati pyhal mäel suurt omausu yhispalvust, kuhu koguneb tuhatkond inimest Mari Eli vabariigist ning maride asualadelt lähipiirkondades, vahendas Fenno-Ugria.

Kirovi oblastisse Sovetski rajooni tuleb aasta-aastalt kohale yha rohkem rahvast, et kummardada vanade mari tavade järgi palvusel Kurõk Kugõzat – mäevana, keda mari loonausus peetakse jumalaks. 

Tava kohaselt lähevad palvelised varahommikul end allikale pesema ja pyha vett jooma. Seejärel siirduvad nad kivi juurde, mille all oli Kurõk Kugõza pärimuste kohaselt elanud. Mari preestrid ehk kardid paluvad vägilase poole suunatud palvetes kokkutulnute soovide täideminekut, nende abilised aga valmistavad lõkkel pyhaderoogi.

Siis pöörduvad mari omausu vanemad yksteise järel mari vanema Tðumbõlati poole, paludes kõigi rahvaste õitsengut, rahu maa peal, tervist, head viljasaaki ja muud sellist. Pärast palvust syyakse pyhadetoitu: leiba, liha, putru ja kalja. Seejärel peab ylemkart kõikidele tänupalve sugõn'i.

Tðumbõlat on mari pärimuste kohaselt vägev vyrst-sõdalane, kes kogus 11. sajandi lõpul enda juhtimise alla suurema osa mari hõimudest ja andis neile korralduse ehitada kindluslinnu. Rahvas pidas teda oma tsaariks.

Tema ajal kujunesid välja usu- ja ohverdamistavad, mis jäid sajandite vältel muutumatuks. Enne lahingusse minekut palvetas Tðumbõlat koos oma kaaskonnaga kandlemängu saatel pyhas hiies. Seejärel lauldi innustavaid laule ja mindi võitlusesse, kust tuldi tagasi ainult võiduga.
 
Tðumbõlati mäe yhele kivile on paigaldatud mari omausu märk, mida yle tuhande palvusele kokkutulnu yritab käega katsuda, et ammutada jõudu ja tervist. Kurõk Kugõzalt palutakse kaitset kurjuse ja haiguste eest. Palvusele kutsujad tuletavad aga rahvale meelde, et omapead ei tohi pyhasse hiide siseneda.

Kuva: Tðumbõlati mägi


Fenno-Ugria