[text]
Täna on

t_EraldisteKaartLegendiga.gifTäpsustatud andmete põhjal kavatseb Kehtna vallale kuuluv Valtu spordimaja raiuda Palukyla hiiemäelt 1128 tm puid. Sellest arheoloogiamälestise "Paluküla Hiiemägi" alalt ja kaitsevööndist 371,3 tihumeetrit.

Raiumisele lähevad ka hiiemäe tipus kasvavad puud.

Juurdelisatud kaardile on kantud hiiemäel kavandatud raiete mahud tihumeetrites metsaeraldiste kaupa. Lisatud on arheoloogimälestise piiranguvööndi piir (punane) ning hiies raiumiseks määratud metsaeraldiste piir (kollane).

Pdf failis on lisatud täpsemad andmed kavandatud raiete kohta:

Metsaeraldiste ylevaade

Vaata lisaks