[text]
Täna on

t_ersalipp.gifErsa rahva juhid koostasid avaliku pöördumise soome-ugri rahvaste 6. maailmakongressi saadikutele palvega toetada ersa rahva õigust olla esindatud nii kongressil kui ka soome-ugri rahvaste konsultatiivkomitees.

"Praegu on seda õigust rikutud. Ersa rahvas on sellel kongressil asendatud mordva rahvaga," seisab kirjas.

Ersa rahvusliikumine kinnitas ersa saadikute nimekirja sygiskuiseks soome-ugri rahvaste maailmakongressiks juba urbekuus ning saatis selle nii konsultatiivkomitee esimehele Valeri Markovile kui ka Helsingis paiknevasse komitee peakorterisse. Vastust kirjale ei tulnud aga kummaltki poolt.

"Leiame, et ametlike vastuste puudumine rikub nii konsultatiivkomitee otsuseid ja kongressi kodukorda kui ka Euroopa ja soome-ugri kõlbluse põhimõtteid," kirjutavad ersad oma pöördumises. "Leiame, et nii konsultatiivkomitee kui ka selle esimees Markov ei lubanud ersa rahva delegatsiooni teadlikult soome-ugri rahvaste 6. maailmakongressil osaleda, kuigi delegatsioon oli moodustatud vastavalt komitee otsustele ja kongressi kodukorrale.

Mordva rahva yhtsesse delegatsiooni pole ersad rahvusjuhtide sõnul valitud mitte yhiskondlike yhenduste, vaid Mordva vabariigi võimude poolt, "kes viivad ersa rahva suhtes läbi mordvaniseerimise poliitikat".

Mordva delegatsioonis annavad kirja autorite meelest tooni ametnikud ning need ersad, kes on avalikult ersa rahvusest loobumise ja yhtse mordva kirjakeele loomise poolt.

Pöördumises pannakse kõigist soome-ugri rahvustest saadikutle sydamele, et nad tõstataksid kongressil kysimuse ersade õigusest osaleda konsultatiivkomitee ja maailmakongressi töös võrdõigusliku rahvusena.

Ersa rahva kongress esitas asarnase palve ka maailmakongressi presiidiumile ning kutsus ajakirjanikke yles avalikkust ersa rahva õiguste rikkumisest valgustama. Ersad tõlkisid pöördumised ka inglise, saksa, ungari, soome ja maa keelde.

Ersade pöördumine maakeeles


Fenno-Ugria