[text]
Täna on

t_HintsKalkun.gifMinevä kolmapäävä lauli Kalkuna Mari (26) ja Hintsi Anna (30) elon edimäst kõrda Rõugõ Ööbiguoron – nä võti vanno regilaulõ yles muinaskäsityy laagri lõpõtusõs ja muinasmaja avvos.

Tuust, kuis vana ao uurja Pajuste Viire Ööbiguorgo muinasmaja lask’ tetä, om aokirändysen hulga juttu olnu. Regilauluõdagul hõigas’ Pajuste Viire rõõmuga vällä, et no sai täl valmis magistrityy: tuu sisu omgi muinasmaja esi pluss noidõ inemiisi läbielämise, kiä sääl nätäl aigu ellivä.

Rõugõ kandist Haki kyläst peri perimysmuusik Kalkuna Mari ja Kääpält peri kunstnik ja filmitegijä Hintsi Anna omma kah vana ao huvilidsõ. Esieränis miidys näile regilaul.

«Olõmisõ vägi ja edevanõmbidõ vägi om tah seeh,» ytel’ Anna regilaulu kotsilõ. Mari pand’ mano: «Iks tuu ytenlaulmisõ vägi om kõgõst vägevämb viil.»

Ilosit laulõ om Mari esi vällä otsnu vai kullõlnu lelläpoja Kalkuna Andreasõ käest, kiä om vanno rahvalaulõ, päämidselt seto laulõ uurja.

Mari ja Anna trehvsi juhusligult kuun laulma. «Edimäst kõrda laulimi taad regilaulukavva hoobis Šotimaal, mitte Võromaal,» ytel’ Mari.

Noorõ luuja omma peri Räpinä laulumehe Ilvesse Aapoga, kiä om ytelny, et vällämaal taha-i kiäki kuulda, kuis võrokõnõ inglyse keelen laul, tahetas iks, et tä uman keelen laul.

Kalkuna Mari opp muusigaakadeemiän regi- ja rahvalaulu. Sygyse lätt tä mano opma Suumõ Sibeliusõ akadeemiähe.

Hintsi Anna opp filmiakadeemiän ja tege Võromaal filmi «Vaba maa», kon mängvä ka Võromaa inemise. «Filmi mõtõ om tuuh, et olõ-i vaia kaia sinnä õdagu poolõ, meil omma hindäl rikkusõ olõmah ja regilaul om yts väega suur rikkus, midä hinnada,» ytel’ Anna.

Mari kõnõl’, et täl om esiki neli koto, a suvõl kisk tedä määnegi vägi iks esäkodo Haki kyllä. «Olõ saanu veidy maas’kit ja vavvõrnit kor’ada ja päivä võtta, vahtsõl kuul tulõ tagasi ja looda, et pikembäs aos,» ytel’ tä.

Anna ytel’, et om suvõl Kääpäl nii pall’o, ku saa, käy sakõst mõtsan marju ja siini korjaman.

Tuu jutu pääle kitt’ Kalkuna Mari hindä suvõ esierälist rekordit: «Kymme liitrit mõtsamaas’kit yte vooriga korssimi viimäte. Tuu oll’ kylh võimsa!».

Kuva: Hintsi Anna (kural) ja Kalkuna Mari laulsi Rõugõ Ööbiguoron vanno regilaulõ


Uma Leht