[text]
Täna on

t_setokuningriik.gif4. põimukuu pääväl tulõ Setomaal Verskah joba 19. kõrda Seto kuningriigi päiv.

Nigu iks, pidävä seto uma sõaväe paraati, sorditas vällä parõmba meistri, valitas Setomaa vägymiis ja vahtsõnõ ylembsootska ni om hulga muud tegemist.

3. 08. om Seto talomuusõumi moro pääl Seto kuningriigi latsipäiv. Samal aol om suuri inemiisi jaos Seto suvõylikuul. Pääväkava ja muu tarkus om yles pant

www.setomaa.ee/kuningriik pääle ja või ka kyssy tel 796 4712 vai 529 1619.


Uma Leht