[text]
Täna on

t_OieSarv.gifImäkeelepääväl algusaga kell 12.30 kiteti Haani Koolin timahavvatsõ võrokõisi Hindätiidmise ja setokõisi Kimmä Seto avvuhinna saajit, kirotas Kylauudised.

Vanal Võromaal välläantava Hindätiidmise Avvuhinna saava Põlva Mesimummi latsiaid, taa Meelespea ryhm, Haani Kuul ja Krabi Külätiatri. Setokõisi Kimmä Seto avvuhinna saa Sarvõ Õiõ.

Võrokõsõs ja setokõsõs olõmist avvu seen pidämise tunnistähe’ and täämbä Haanin yle Võro maavanõmb Andres Kõiv.

Hindätiidmise avvuhinna vääriliidsi säeti timahavva ette viis: Puiga latsiaid Siilike, Põlva latsiaid Mesimumm, taa Meelespea ryhm, Haani ja Mõnistõ Kuul ni Krabi Külätiatri. Naid kaalsõ hindamiskogo nii paprõ pääle pantu ku paigapäälitse tsõõrikäygi perrä. Nii vai tõistõ keerolidse sõklmise perrä saava timahavva kõgeinämb kitetys Põlva latsiaid Mesimumm ja taa Meelespea ryhm, Haani Kuul ja Krabi Külätiatri.

Setokõisi Kimmäs Seto sõgluti timahavva kolmõ ylessäety siäst: Annela Laaneots, Liidia Lind ja Õie Sarv.

Kõik avvuhinnalõ esitety omma oodõt imäkeelepääväl Haani Kuuli pidolitsele olõngile. Vana Võromaa maavalitsusõ ja Võro ni Seto Instituut tennäse syämest nii taotlusõ esitejit ku ylessäetyid – uma keele ja meele hoitjit.

Niisamatõ ku minevaastak, nii omma ka timahavva Hindätiidmise Avvuhinnas kunstnik Margna Epu kujundõt tenokiri ja kunstnik Roosma Anu tett savist keelepesä tsirk. Avvuhinna mano käyvä tsihtotstarbõga preemiäraha and timahavva Vana Võromaa Kultuuriprogramm.

Kimmä Seto avvuhinnas om Margna Epu kujundõt tenokiri, seto lipp ja Setomaa Kultuuriprogrammi rahastõt tsihtotstarbõga preemiä.

Võru Instituut and 2012. aastagast pääle ytenkuun Vana Võromaa maavalitsuisiga vällä Hindätiidmise Avvuhinda, minkaga kitetäs nii pikkä aigu tettyt tyyd võro keele ja meele edesikestmise hääs ku vahtsit ettevõtmiisi uma keele ja meele härgutämisel.

Setokõisi Kimmäs Seto om säänesama setokõsõs olõmist avvu seen hoitmise tunnistäht, midä and vällä Seto Instituut ytenkuun Põlva ja Võro maavalitsusõga.


Allikas: Kylauudised