[text]
Täna on

Võrokõsõ valisi hindäle mõtsavärmi lipu
 
b_250_250_16777215_00_failid_vorolipp3.jpgVõrokõsõ valisi umas lipus rohilidsõ-valgõ lipu. Seo lipu puult and’ uma hely 504 inemist, tõnõ lipukavand (valgõ-verrev) miildy 451 inemisele, kirotas Uma Lehes Võro Selts VKKF.

Umma lippu valisi vana Võromaa katsa kihlkunna rahvas, võrokõsõ muialt Eestist ja lajast ilmast. Uma hely and’ 955 inemist.

Vällävalidu võrokõisi lipu pääl om kujotõt valgõ katsakand vai katsakiri tummõrohilidsõ tausta pääl.

Taad märki om nätä rahvarõividõ pääl, kindakirju ja vyykirju seen ja muial. Märk kaits halva iist ja tuu õnnõ.

Katsakanna katõssa nukka tähendäse vana Võromaa katsat kihlkunda (Urvastõ, Kanepi, Põlva, Räpinä, Vahtsõliina, Rõugõ, Harglõ, Karula).

Rohilinõ värm tähendäs vana Võromaa rohilist mõtsa ja võrokõisi luudusõga ytenkuun elämist. Valgõ värm tähendäs võrokõsõ puhast ja ausat henge. Valgõ om ka rahvarõiva hammõ värm.

Vahtsõt võrokõisi lippu saat masti tõmmada ytitside ettevõtmiisi man ja võrokõisi jaos tähtsil päivil (Uma Pido, Kaika suvõylikuul jt).

Võrokõisi lippu saa osta kah: nii suurt lippu ku väikut lavvalippu saa Võro instituudist (Tarto uulits 48, Võro liin).

Internetin ja muial saat lipuga märki võrokeelist teksti. Lipuvärme ja -kujjo saa symbolis pruuki rõnnamärke, T-hammidõ jne pääl. Lipuvärme ja -kujjo ei pruugita yte vai tõsõ kraami päähämäärmise (reklaami) man.

Võrokõisi lippu piät avvustama nigu egä tõsõ rahva lippu. Lipuvärme ja -kujjo piät pruukma häätahtligult ja syndsähe.

Kuva: Kirämiis Contra (kural) juusk inne Umma Pito vahtsõ võrokõisi lipuga läbi kõik vana Võromaa kihlkunna, Võro instituudi direktri Kuuba Rainer pand lipu lehvmä instituudi ussõ mano


Uma Leht