[text]
Täna on

t_JanneOrro_Kaali.gifLoodus- ja muinsuskaitsealuse pyha Kaali järve kallastel on Keskkonnaameti keelust hoolimata korraldatud aastaid sadade osavõtjatega kontserte. Keskkonnaamet on lubanud korraldada kontserte vaid tingimusel, et pealtvaatajaid ei lubata järve kaldanõlvadele, kuna seal kasvab kaitsealunseid samblikke. Amet on teavitanud kavandatud syndmusest ja neile seatud piirangutest alati Keskkonnainspektsiooni kuid. Sellest hoolimata pole järve kaitseks või korraldajate karistamiseks seni midagi ette võetud.

Saaremaa pyhapaikadega on varemgi hoolimatult käitutud. Eelmisel kymnendil ei kasutanud Keskkonnaameti eelkäija kaitsealuse Panga panga ostu-eesõigust ning kogu Saaremaale ja Eestile olulisele kaitsealale lasti toimetama ärimees Alvar Sagur. Järgnevalt rahastas Keskkonnainvesteeringute Keskus Saguri taotlust enne kui kavandatavate rajatiste keskkonnamõjude hindamine lõppenud oli. Sama ärimees on toimetamas Kaaliski, kus turismi arendamiseks on raiutud järve ääres puid.

Viimastel aastatel on ajakirjandusse jõudnud teisigi looduskaitsealuste pyhapaikadega seotud sarnaseid juhtumeid. Ebavere maastikukaitseala sihtkaitsevööndisse on kymnekonna aasta jooksul raiutud ning syvendatud laiad sporditeed, ehitatud valgustus ning korraldatud massispordiyritusi ilma, et riigiesindajad oleksid seda takistanud või karistanud. Kui 2011. aasta sygisel lykati RMK tellimusel buldooseriga laiali hiiemäe tipp ning langetati puid, keeldus Keskkonnainspektsioon karistust määramast, kuna rikkumiste näol polnud tegemist majandusliku tegevusega. Eelmisel aastal toimusid RMK tellimusel Taevaskojas pyhapaiga keskkonda kahjustavad ehitustööd mitu kuud, enne kui Keskkonnainspektsioon sekkus.

Kaali järve juhtumist kirjutab pikemalt Saarte Hääl:

Keskkonnaametil jäid tuhanded kahe silma vahele

Keskkonnaamet: me ei suudagi tingimuste täitmist alati kontrollida


Kuva: Kaali järv, Kuvavõistluse Maavalla hiied 10223 Saarte eriauhind, Janne Orro