[text]
Täna on

t_EestiLipud.gifTeaduslikku maailmapilti edendava võrgulehe Skeptik.ee eestvedaja Martin Vällik kutsub inimesi Postimehes ja Facebookis yles Eesti hymni 3. salmi ajal vaikima, sest seal viidatakse kristlikule jumalale, keda enamik kaasmaalastest ei usu. Ajaleht Postimees uuris, kuidas suhtub yleskutsesse Maavalla koja vanem Ahto Kaasik. Vastused allpool.


Ei saa eeldada, et hymn peab meeldima tingimata kõigile inimestele. Ootuspärane on aga see, et hymn ja muud riiklikud väljundid oleksid kooskõlas põhiseadusega ning austaksid inimeste põhiõigusi. Vabadus uskuda mistahes usku ning täita selle usutalitusi või olla sootuks uskmatu on põhiseadusega tagatud igale Eesti elanikule. Seetõttu ei saa riigil olla kirikut ega usku, ka mitte riiklike usutalitusi ja ususymboleid. Ka meie hymn ei tohiks sisaldada otseseid viiteid mõnele usutunnistusele. Riik on meie kõigi jaoks ning ei või eristada meid usutunnistuse järgi.

Mind häirib samuti hymnis see suure tähega kirjutatud monotestlik «Jumal», mis esindab siin võõrreligiooni koos selle sallimatu õpetusega ning vägivaldse ja Eesti-vastase minevikuga. Jumal on aastatuhandete vanune soome-ugri liiginimi kõikvõimalike jumalate jaoks ning seda ei kirjutata suure tähega.

Maausulisena mõistan siiski ka uskmatuid ja leian, et hymn ei peaks viitama yhelegi jumalale.

Kuid jumala mainimine pole hymni ainus puudus. Kadakasakslasest Jannseni kirjutatud kirjanduslikult kyyndimatud sõnad ning saksa helilooja loodud viis, mida Soome kasutab kymnina ka Soome, ei jäta kahtlust, et vajame teistsugust riigilaulu.

Meie riigis esineb aga palju suuremat ylekohut, mille vastu seista ning palju olulisemaid väärtusi, mida kaitsta. Märksa valusam on, et poliitikute huvipuuduse tõttu suletakse maakoole ning hävivad haruldased rehetared ning hiied. Päästkem esmalt meie rahvale eriliselt omane põlisrahva pärand ning seejärel rääkigem isamaa-armastusest, riigimehelikkusest ning riiklikest symbolitest.


Postimehe kysitlus: Kas vaikite edaspidi Eesti hymni 3. salmi ajal? (6695 vastajat)
Jah - 9.3%
Ei - 76.8%
Vaikin kogu hymni ajal - 13.9%

Allikas: Postimees