[text]
Täna on

t_Jumiois.gifPyhapäeval, 17. radokuud toimus Tartus Maavalla koja esinduskogu. Kinnitati ylevaatustoimkonna aruanne, juhatuse majandus- ja tegevusaruanne ning koja tänavune tegevuskava. Erakorralise kysimusena oli arutusel Ebavere hiiemäel eelmisel sygisel toimunud hingedeaja pyhale järgnenud ametnikepoolne tagakiusamine. Esinduskogu võttis teadmiseks juhatuse teabe looduslike pyhapaikade riiklikust arengukavast, Hiite Maja SA ja FSC säästva metsanduse tööryhma tegevusest.

Esinduskogu on Maavalla koja kõrgem esindus ning sinna kuuluvad kohalike kodade ning Maavalla koja juhatuse liikmed. Maavalla kotta kuulub viis kohalikku koda: Emajõe koda, Emujärve koda, Härjapea koda, Saarepealse koda ning Viru koda.

Maavalla koja põhikirjaline eesmärk on liikmeskodade eesmärkide saavutamine ühistegevuse kaudu; samuti põlisrahva loodususu avaldumiseks vajaliku vaimse ja ainelise elma ja looduskeskkonna hoidmine, uurimine ja tutvustamine avalikes huvides.

Maavalla kojast lähemalt.