[text]
Täna on

t_San_Francisco_Peaks.gifAmeerika Yhendriikide neli riiklikku valitsusasutust sõlmisid viieaastase koostöölepingu, et parandada põlismaalaste pyhapaikade kaitset ja tagada eestkostjatele pyhapaikadesse parem ligipääs. Põllumajanduse, Riigikaitse, Energeetika ja Siseministeerium sõlmisid koostöölepingu jõulukuu 6. päeval, kirjutas Indian Country.

Põllumajandusministeeriumi asjuri Thomas J. Vilsacki sõnul väärivad indiaanlaste ja alaskalaste väärtused ning elm au ja austust, kuna on muutnud ameeriklasi vaimurikkamaks. Tema sõnul  soodustab pyhapaikade kaitse hõimudevahelisi suhteid ja nii suudab yhiskond paremini mõista põlismaalaste sygavat lugupidamist loodusesse ja panust yhiskonda.

Koostöölepingu aluseks on Põllumajandusministeeriumi korraldatud uuring. Sellega pyyti välja selgitada, kuidas oleks võimalik säilitada Ameerika indiaanlaste ja Alaska põlisrahva pyhapaikasid olukorras kui Riiklik Metsateenistus haldab riigi metsasid ja rohumaid.

Teadustöö hõlmas 50 avalikku istungit indiaanlaste linnades ja alaskalaste kylades, kus osalesid nii hõimupealikud, kultuuriinimesed kui ka yldsus. Arutelu põhjustas asjaolu, et esineb vastuolu Metsateenistuse teavitamise  ja koostöö vahel, kuna pyhapaikasid ei peeta piisavalt kaalukaks võrreldes ala teiste kasutusvõimalustega. Näitena toodi välja, et mõned Metsateenistuse ja teiste osapoolte tegevused, näiteks kaevandamine, on kahjustanud pyhapaikasid.

Põlismaalaste esindajad väljendasid muret laastava mõju yle, mida avaladab Metsateenistuse poolt heakskiidetud pyhapaikade puhkeotstarbeline kasutamine. Nad olid eriti nördinud otsuse yle kasutada ymbertöödeldud reovett  tehislume valmistamiseks suusaalal pyhadel San Fransisco mägedel. See luba on juba kymneid aastaid tekitanud pahameelt ning õiguslikke vaidlusi. Paljud inimesed nõuavad tungivalt, et see tyhistataks. Loodetavasti muudab koostööleping ministeeriumite ja kogukondade suhted paremaks ning kohalike elanike häält võetakse rohkem kuulda.

Koostöölepnigu kohaselt luuakse koolituskava, et harida riigiametnikke seaduste osas, mis aitaksid pyhapaikade kaitset paremini kavandada. Kava eesmärk on välja töötada  ja rakendada parimaid võimalusi pyhapaikade säilitamiseks. Lisaks proovitakse parandada koostööd põlismaalastega ning nende pealike ja vaimsete juhtidega.  Kavas on avada võrguleht, et teavitada yldsust pyhapaikade terviklikkuse olulisusest. Samuti peetakse tähtsaks hoida saladuses pyhapaikasid puudutavat teavet sellisel juhul, kui pyhapaik pole mõeldud avalikkusele kasutamiseks.

Uuringu aruanne sisaldab viiteid YRO põlisrahavaste õiguste deklaratsioonile ning see on ka tervikuna lisatud. USA ei ole aga deklaratsiooniga yhinenud ning selle järgimist ei peeta vajalikuks ka uuringu aruandes. Lepinguga yhinneud riigiasutused ei kavatse ka edaspidi põlisrahavaste maade mõjutamisel neid eelnevalt teavitada ja nõusolekut paluda. Seega ei taga koostöölepe pyhapaikadele täielikku kaitset ega ka mitte põlismaalaste huvidega arvestamist.

Koostööleppega võivad yhineda ka teised riigiasutused ning see jääb jõusse kuni 2017. aastani.

Tõlkis Meriliis Kotkas

Kuva: San Francisco mäed, Wikipedia

Allikas: Indian Country Today Media Network.com