[text]
Täna on

t_Japanese Guidelines cover.gifMaailma Looduskaitseliidu (IUCN-i) Jaapani allharu teatas, et neil on valminud kaitsealade valitsejatele mõeldud IUCN-i looduslike pyhapaikade haldamise juhendi tõlge, kirjutas sacrednaturalsites.org.

IUCN-i Jaapani allharu projektijuhi Mr Naoya Furuta sõnul ärgitas Satoyama algatus ja raamatu „Sacred Natural Sites, Conserving Nature and Culture“ („Looduslikud pyhapaigad, looduse ja kultuuri säilitamine“) ilmumine tegema pingutusi kaitsealade valitsejatele paremate vahendite tagamiseks, et nad saaksid tõhusamalt aidata hallata pyha looduspärandit Jaapanis. Mr Furuta aitas ettevõtmisse kaasata nii annetajaid, Jaapani elurikkuse võrgustiku kui ka Keidanreni Looduskaitse Fondi. Etteõtmine toimus koostöös Looduslike Pyhapaikade Algatusega.

t_Japan Image to post 1.gifJaapanlased näitavad yles laialdast ja põhjalikku arusaama põliste looduslike pyhapaikade olulisusest Jaapani maastikus. Lõuna-Aasia yhiskondasid tuntakse nende elma, vaimsete ja usutavade järgi, mis hindavad loodust ja otsivad tasakaalu inimese ja loona vahel. Näiteks võib tuua Aasia iidseid õpetusi nagu Satoyama Jaapanis ja Feng Shui Hiinas. Kiire ja ulatuslik majanduslik areng selles piirkonnas on suureks väljakutseks keskkonnale. Rahvuspargid ja kaitsealad mängivad tähtsat osa nii puhta keskkonna kui ka elmapärandi säilitamisel.

Loodetakse, et juhendi jaapani väljaanne koos koreakeelse juhendiga aitab kaitsealade valitsejal paremini hallata ja yhildada kaitsealasid looduslike pyhapaikadega ja nende eestkostjatega põliste väärtustega.

Paljud Jaapani looduslike pyhapaikade ja palverännakute aladest on mäed, metsad ja järved, mille pyhadus võib laieneda kogu maastikule. Mõned alad aga on jällegi rohkem piiratud, nagu Shinto pyhad salud, kus leidub ka inimeste ehitatud iidseid pyhamuid.

2013. aasta kooljakuus toimub Jaapanis Aasia parkide kongress, kus pannakse rõhku kaitsealade filosoofilistele ja sotsiaalsetele tähendustele.

Looduslike pyhapaikade haldamise juhend on seni ilmunud inglise, hispaania, vene, eesti, prantsuse keeles. Lyhendatult on juhend ilmunud lisaks tšehhi, itaalia, pärsia ja korea keeles. Juhend on jaapani ja muudes keeltes kättesaadav IUCN-i kodulehekyljel ning samuti Looduslike Pyhapaikade Algatuse lehel.

Tõlkis Merilin Kotkas

Allikas: sacrednaturalsites.org