[text]
Täna on

Ungari Teaduste Akadeemia doktor ja rahvusvaheline šamanismiuurija Mihály Hoppál kirjeldab oma uurimustele ja välitöödele tuginedes šamanismi uuestisyndi Euraasia mõnede väikerahvaste juures. KesKus tänab vahendamise eest Ungari Instituuti.

Ungari eluolu uurimise teadusloos on šamanismi uurimisel pikad tavad. Ungarlastest Siberi uurijad tegelesid sellega juba 19. ja 20. sajandil. Neid huvitas kõige rohkem kysimus, mil määral võib neid Siberi tavasid siduda ungari rahvauskumustega. Siinne lugu võtab asja pigem Ungari-väliselt, kirjutas ajaleht KesKus.

Minu enda välitööde eesmärgiks või pigem lõpptulemuseks osutus šamanismi uurimine keset suuri muudatusi, mis leidsid aset 20. sajandi lõpus ja 21. sajandi alguses nii Siberis kui ka Hiinas. Ma olen neid muudatusi jälginud alates 1975. aastast enam kui kolme aastakymne vältel, kylastades korrapäraselt arvukaid väikerahvaid. Neid, kelle juures lootsime leida šamanismi juuri.

Oma uuringute kokkuvõttena võin tõdeda, et praegusel ajastul on selgelt täheldatav mingi tagasipöördumine tavade juurde. Kõige rohkem ehk postkommunistliku Venemaa Siberi või koguni Euraasia aladel elavate väikeste rahvaste juures.

Pikemalt kirjutab KesKus