[text]
Täna on

t_SNSI_1.gifLooduslike Pyhapaikade Algatus ning Oxlajuj Ajpop (Guatemala maiade vaimsete juhtide nõukogu) kavatsevad välja tulla uue algatusega, mille eesmärk on jätkusuutliku metsamajandamise osana metsa kultuuriliste, vaimsete ja pyhade väärtuste tunnustamine, kirjutas Looduslike pyhapaikade algatus (Sacred Natural Site Initiative).

Algatuse eeltöö, mille raames toetatakse kolme maia kogukonda on käinud juba pikka aega ning kõik ootavad huviga selle tulemusi.

„Oxlajuj Ajpop toetab kogukondade järelevalve saavutamist enda maal olevate pyhapaikade yle. Aitame neil leida viise, kuidas olla juhtivaks või võrdseks osapooleks, suheldes ning luues uusi sidemeid teiste kogukondade, valitsuse ning sidusryhmadega,“ leidis Felipe Gomez, maia tervendaja ning vaimne juht Oxlajuj Ajpopist.

t_SNSI_2.gifAlgatust toetab Hoja Verde, Ðveitsi sihtasutus, mis edendab haridust ning uuenduslikku jätkusuutlikku metsamajandamist, pöörates tähelepanu kohalike elutingimuste paremaks muutmisele.

Oxlajuj Ajpop ning Looduslike Pyhapaikade Algatus teeb koostööd ka COMPAS Networki, ICCA koondise ja Natural Justice´iga. Algatuse esmased mõttetalgud toimusid Totonipacanis, Guatemalas, 18.- 21. urbekuud. Ettevõtmise kohta saab rohkem teavet sellelt lehelt: http://sacrednaturalsites.org/projects/guatemala/

Mõttetalgute eesmärk oli korraldada kolme Quiche´i kogukonna esindajate kohtumine, et kavandada algatuse õnnestumiseks vajalikke tegevusi. Eesmärk on saada kogemusi, millest oleks abi ka tulevikus. Koostöös Oxlajuj Ajpopi ning teiste yhendustega, on kavas välja töötada:

- kogukonna eeskiri looduslike pyhapaikade säilitamiseks

- kogukonna tegevuskava metsanduse ning loodusvarade kasutamise kohta

- luua metsaga seonduvatele sidusryhmadele metsa väärtuse näitajad

- arutelud metsa väärtuse yle kogukondade ja metsaga seonduvate sidusryhmade vahel

- metsade ning loodusvaradega seonduv õppematerjal koolidele

- videod olukorra selgitamiseks teistele kogukondadele ning sidusryhmadele

Kogukonna esindajad saavad abi paljudelt kohalikelt ning rahvusvahelistelt asjatundjatelt, kellel on suured kogemused taoliste eeskirjade koostamise alal maailma erinevais paigus.

t_SNSI_3.gifVõtta valmivad eeskirjad algatuse aluseks oli põhimõtteline ja kaugeleulatuv otsus. Kogukondade teadlikkuse kasv oma õigustest ning võimalustest ja yhtse nägemuse arendamine tooks kaasa ka muudatusi loodusvarade kasutamise kavandamisse, aitaks metsandusega seotud sidusryhmadel mõista ning eristada sealset elmalist ning vaimset väärtust. Guatemala metsades korraldatakse pyhi talitusi, palvetatakse ning käiakse end ravimas - sellest tuleneb ka austav suhtumine neisse kui pyhadesse paikadesse. Säästliku metsanduse poolelt on kyll rahvusvaheline yhendus ITTO metsade elmalist väärtust esile toonud, kuid taolist suhtumist on tarvis ikkagi laiendada. 

„ Meie yheks peamiseks eesmärgiks on tekitada ning edendada kogukonna huvidest lähtuvalt metsade kui vaimsete, pyhade ning kultuuriliste väärtuste kandjate tunnustamist, läbi suhtluse nii kohalikul kui riiklikul tasandil, “ teatas Looduslike Pyhapaikade Algatuse eestvedaja Bas Verschuuren.

Ylesvõtted:

1. "Rij Juyub y Buena Vista" kogukonnad on ymbritsetud troopilistest pilvemetsadest. Mõlemad kogukonnad asuvad San Andres Sajcabaja omavalitsuses Guiche ringkonnas. Allikas: Bas Verschuuren, 2012.

2. Looduslikus pyhapaigas toimuv kombetalitus. Chu Sqrib'al asub mäe tipus Guiche ringkonna San Andres Sajcabaja omavalitsuses "Rij Juyub y Buena Vista" kogukondade maal. Looduslikel pyhapaikadel on maiade jaoks suur vaimne ning ajalooline tähtsus. Looduslikke pyhapaiku on mainitud ka maiade pyhas raamatus Popol Vuh. Bas Verschuuren, 2012.

3. Totopanicani lähedal asuvates metsades on mitmeid looduslikke pyhapaiku. Suurem osa metsast on olnud kohaliku kogukonna halduses juba yle 300 aasta. Siiski on surve metsadele järk-järgult kasvanud. Ylesvõttel asub paremal eraomandis olev ning majandatav mets; vasakul kogukonna omandis olev mets, kus asuvad ka pyhapaigad. Bas Verschuuren, 2012.

Tõlkis Kristiine Špongolts

Allikas: Natural Sacred Site Initiative