[text]
Täna on

t_Liblikas.gifLaupäeval, 20. mahlakuud algusega kl 10 toimub Tartus Kaitseliidu majas (Riia 12) järjekordne Maavalla põlisrahvastele pyhendatud seminar Maarahvakultuuri varjatud vaimsus muutuvas maailmas.

Ettekannetega esinevad Asser Murutar, Kalle Eller, Marju Kõivupuu, Kärt Summatavet, Kauksi Ülle, Tõnis Lukas, Argo Moor, Urmas Kalla jt. Järgnevad kärajad, kus arutatakse kuidas põlisrahva elma, maaelu ja -majandust edendada hea poliitika ja õigusega.

Esimene maakultuuriseminar toimus 1988. aasta mahlakuus Tartu muinsuskaitsepäevade ajal toonase Eesti Põllumajanduse Akadeemia (EPA) aulas. Korraldasid EPA muinsuskaitseklubi Hiis ja Asser Murutari juhtimisring. Sealt peale on toimunud 18 seminari kokku enam kui 800 osalejaga.

Kõik huvilised on oodatud. Korraldajad paluvad tulijatel end võimaluse korral eelnevalt sellel lehel kirja panna: http://goo.gl/Zq6HS

Syndmus toimub 1988. a Tartu muinsuskaitsepäevade 25. aastapäeva raames.

Lähem teave

Seminar kujuneb kodanikualgatusliku vaba ühistööna nagu vanasti. Palume tulijatel võimalusel REGISTREERUDA LEHEL http://goo.gl/Zq6HS. Näoraamatu/Facebooki rühmas Maakultuuriseminar tuleb uudisvoog. Lisainfo See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. või See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. (ja lk 2).

PÄEVAKAVA esinejate, ajakava ja päevateemade täpsustamine jätkub, eriti kärajate osas. Kui keegi soovib veel lühiettekandega esineda, siis palun võtke ühendust vastava osa juhatajaga.

PÄEVAKAVA

9:30-10:00 Kogunemine Tartu Kaitseliidu (ja Balti Kõrgema Sõjakooli) maja aulas Riia tn 12


10.00-10:15 Avasõnad

Aare Kasemets – maakultuuriseminari eestvedaja 1988 ja 2013 (vt lugu lk 2)

Tõnis Lukas –  Tartu muinsuskaitsepäevade eestvedaja 1988 ja 2013, ERMi direktor. 

I. Põlisrahvaste maakultuur on  …….

10:15-11:30 Juhatab rahvausunditeadlane Madis Arukask


Asser Murutar Maarahva elujõud – müüdid ja tegelikkus

Kalle Eller Põlisrahvaist. Kas maailma ainukene lootus? 

Argo Moor Muistsed hingekujutlused ja tänapäeva võrgustikmõtlemine


?……………………..

Aare Kasemets Maarahvakultuur, maasotsioloogia ja rahvusliku ideoloogia allikavalikud ülemaailmses riskiühiskonnas (K.Liidak, O.Loorits ja Eesti aeg II Euroopas – See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. ).

****
Kauksi Ülle Tänud esiemadele ja palved laste eest – naiste regilaul esiemadele mõeldes, tänu kellele oleme siin.


Urmas Kalla Meeste regilaul esiisadele mõeldes, tänu kellele oleme siin.

Küsimused ja seejärel lisamõtted tulevikutegemisteks
 
II. Põlisrahva naiste ja emade kultuur


11:30-13:00. Juhatab kirjanik Ülle Kauksi

Ülle Kauksi Naise ja emana tulevikku vaatamas (See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.)

Kärt Summatavet Traditsioon.Inspiratsioon.Innovatsioon (See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.).

Maali Kahusk Naiste eluringi pärimuse tähendus kaasajas, sh sünnitus, varrud, katsikud (ämmaemandaüliõpilane, Palu talu perenaine - See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. )

Marju Kõivupuu Siirdeühiskonna siirderiitused (meie peretraditsioonide muutumisest 20 aastaga)

Egge Kulbok Traditsiooniline naine ja kaasaeg.

Küsimused ja seejärel lisamõtted tulevikutegemisteks (vt ka IV.osa).

LÕUNATUND 13:00-14:00
Kunsti-, foto- jm päevanäituste vaatamine
 
III. Pärijata pole pärandit (Mida oleme pärinud, mida pärandame ise?)
14:15-15:45  Juhatab pärandisaadik Marju Kõivupuu

Ahto Kaasik Looduslikud pühapaigad - maa ja rahva tundmise paigad.


Eda Veeroja Savvusanna perändus ja peria


Toomas Lemming Põlistalu kui Eesti põliskultuuri järjepidevuse kandja 


 ? ……………………..
K

üsimused ja seejärel lisamõtted tulevikutegemisteks


Mõttepaus. Kunsti-, foto- jm päevanäituste vaatamine

IV. Kärajad: kuidas põlisrahva elma, maaelu ja -majandust edendada hea poliitika ja õigusega?

16:00-… Juhatab maa- ja õigussotsioloog Aare Kasemets


Lähtume vanasõnast ’kus viga näed laita, seal tule ja aita’. Iga esineja, kes juhib tähelepanu mõnele  probleemile, püüab pakkuda ka lahendusvõimalusi ja näidata, kellest lahendus sõltub, kellega koos ja kuidas soovitud tulemusi saavutada. Näiteks kas probleemi saab lahendada kohaliku kogukonna ja seltside, koolide, kohalike omavalitsuste koostöö ja/või riigi tasandil (nt riigi arengukavade, seaduste ja/või juhtimise muutus).


Ettekannete pikkus võiks olla 8-10 minutit (nagu Riigikogus ’kõne kohalt’). Kärajate kõnevooru registreerumine toimub e-kirjalikult kuni 18.IV.10226 (2013) ja ka kohapeal elavas järjekorras.
Ettekanded:


Tõnis Lukas, Jaan Leetsar, Ivar Raig, Rein Einasto, Toomas Lemming ……………………

V. Põlisrahva maakultuuriseminari päripäeva mõttevahetusring ja vahekokkuvõte.
Hiljemalt 17:30. Juhatavad Tõnis Lukas ja Aare Kasemets.

+ KORRALDUS2. Seminaril osalejatele on kavas koostada maarahva pärimuse hoidmisega seotud teabevalik, sh ettekannete slaidid. Eesti Rahva Muuseumi rahvas talletab seminari sõnavõtud videomällu. Et ilu on vägi, siis peame läbirääkimisi ka põlisrahva pärimusmustreid edasiloovate kunstnike ja käsitöölistega (selle päeva näitused), Eesti Vabaõhumuuseumist on tulemas maa-arhitektuuri teabelehed jm. // Seminar on tänavu eelarveta ühisüritus, kohvi/tee/veepause kirjas ei ole.

+ MAAKULTUURISEMINARI LUGU
Esimene maakultuuriseminar toimus 14.IV.1988 Tartu muinsuskaitsepäevade ajal toonase Eesti Põllumajanduse Akadeemia (EPA) aulas. Korraldasid EPA muinsuskaitseklubi 'Hiis' ja Asser Murutari juhtimisring, mille tüvitekstid olid siis Kaarel Liidaku ’Eesti rahvuslik ideoloogia ja maa selle alusena’ [1934], Oskar Looritsa ’Eestluse elujõud’ [1951] ja Kalle Elleri ’Maarahvast’ [1972]. 25 aastat tagasi võtsid maakultuuriseminaril sõna Asser Murutar, Kalle Eller, Hando Runnel, Marju Lauristin, Merle Karusoo, Sirje Endre, Mall Hiiemäe, Henn Sarv, Argo Moor, Rein Kilk, Heno Sarv jpt. Üks Hando Runneli mõttekild muutus jätkuseminaride motoks: Paljude jaoks on kultuur mingi vaimne toodang, mida kirjanikud, kunstnikud, näitlejad jt raamatute, näituste, teatri ja televisiooni kaudu lahkesti pakuvad. Ei ole. Kultuur on kõigepealt vaba inimese igapäevane käitumise viis tema oma kodus ja kodu ümbruses... Kultuur on seotud omanikutundega. Maakultuur on inimese suhe maaga.. Kui maa ei ole inimese oma, ei saa olla ka vastutustundlikku maakultuuri. Kaarel Liidak nägi 1934 maasuhet teisiti: maa sunnib inimesele oma vaimu peale, maa sunnib eestlast jääma eestlaseks.


Kokku on toimunud 1988-2012 vähemasti 18 maakultuuriseminari enam kui 800 osalejaga.

Ajaloolistel põhjustel on Eesti ainus oma põliskultuur loodushingeline ja muinaskihelkondlik maa-, metsa- ja rannarahva kultuur ehk elm, mis koosneb võrokeste, saarlaste, setode, mulkide, virulaste, harjulaste, järvalaste, hiidlaste jt kodukantide elmadest. Oleme Euroopa vanimaid põlisrahvaid, kuid me eripäraks on, et meil sarnaselt lätlastega pole olnud ligi pooltuhat aastat oma juhtivat aristokraatiat (vaimse juhi rolli kandsid teadjad, hiljem haritlased). Eesti eliidi kultuurilise eneseteadvuse nõrkus, mida Loorits kirjeldab ’Eestluse elujõus,’ on mureks tänaseni. Eesti ajalehtede ja õpikute sisu analüüs näitab, et Eesti kultuuri ja identiteedi kirjeldustes pole põliskultuur sageli esindatud, valdab vallutajate koloniaalpoliitika/okupatsioonide (1241-1918, 1941-1991) või globaalturumajanduse ja massikultuuri (1992+) tingimustes saksa, vene, rootsi, briti, USA jt mõjukeskuste kultuuridest laenatud/tõlgitud sisu.

Kui me valikud on teadmuspõhised ja vabad, siis me vastutame oma esiemade-esiisade ees rahva põliskultuuri mäletamise, hoidmise ja edasiloomise eest. Põlisrahvaste kultuuri/tavaõiguse taganemisi koloniaalse ärieliidi poliitika/õiguskorra ees on uuritud maailmas alates 1960ndatest. On ärkamise aeg.

Maakultuuriseminarid on pühendunud meie maa põlisrahvaste vaimsele pärimusele, milles on vaatamata balti-saksa, rootsi, tsaari-vene ning nõukogude koloniaalpoliitikate mõjudele tänaseni püsinud põlisrahvaile omased loodusjõude, esivanemate hingi ja hiisi austavad väärtushoiakud. Eesti omapära Euroopas. Meie mõttemustrid, igapäevakeel, rahvausundikogud ja sotsioloogilised uuringud tõendavad üksiti, et tänaste eestlaste side esivanemate põlise maarahvakultuuriga ei ole katkenud. See on ajas muutunud. Algusaastate seminaride ühistekst ’Selle maa põlisrahva kultuur ja rahvuslik ideoloogia XXI sajandil:12 poliitikat ja 24 koostegevuse valdkonda. Ideepank edasiloomiseks’ (2000) asub Kirjandusmuuseumi kodulehel http://www.folklore.ee/ideepank.htm (41 lk) ja üks edasiloome (2007) ajakirja Kultuur ja Elu e-veergudel http://kultuur.elu.ee/ke489_rahvuskultuur.htm.

Maakultuuriseminaridel toimib vanasõna kus viga näed laita, seal tule ja aita. Lühiettekannetele  järgnevad küsimused ja siis lisamõtted-ettepanekud, mida võiksime seltside/vabaühenduste, kohalike omavalitsuste ja/või oma riigi koostöötasandil ette võtta maa põlisrahvaste kultuuripärandi kestmiseks.
Aare Kasemets 28.03.2013

+ 1988.a. Tartu muinsuskaitsepäevade 25.aastapäeva tähistamise lühike kava (25.03 seisuga):
12.aprill – Kell 10 -17 ERM-i aastapäeva konverents Näitusemajas
13.aprill – Kell 11-17 ERM-i lahtiste uste päev (Kuperjanovi 9 ja  Veski 32)          
Kell 12-18 1988.a. aprillikuiste kõnetekstide konverents (Lossi 36-215, Peegli saal - M.Lõhmus)
18. aprill – kell 13 Jaani kiriku tutvustus (K.Alttoa)
kell 14 Muinsuskaitsekuu avamine ja ühtlasi Tartu 1988. aasta muinsuskaitsepäevade austamine Jaani kirikus  (Eesti Muinsuskaitse Selts)              
  Kell 17 Muinsuskaitsepäevade meenutamine ülikooli kohvikus
19.aprill – Kell 17 Heategevuslik rahvakunstioksjon ERM-i noorte giidide kooli toetuseks
20.aprill - Kell 10-17 Põlisrahva maakultuuriseminar (Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste peahoone)
21.aprill Iseseisvusajal taastatud monumentide tutvustamine -  
 Kell 12.00 Kalevipoeg + Kell 12.45 Gustav II Adolf  +  Kell 13.30 Villem Reiman
23.aprill - Kell 16 – Raamatu Eesti ajalugu II arutelu (kohal Anti Selart, Lauri Vahtre jt.), ERM-i Näitusemajas

Kell 18.15 Jüriöö ülestõusu meenutamine, ERM-i „kolimise“ algus, ERM-i Näitusemajas

30.aprill – Kell 17.30 Rongkäik näitusemaja eest üle Raekoja platsi (kell 18.30)ja Roosi tänavat mööda Raadile, kus Eesti Vabariigi president Toomas Hendrik Ilves paneb Eesti Rahva Muuseumi uuele peahoonele nurgakivi. Kontsert.

Fotonäitused Tartu Ülikooli peahoone fuajees ja Eesti Rahva Muuseumi Näitusemajas.