[text]
Täna on

Keskkonnaametil on valminud Ähijärvel, Karula rahvuspargi kylastuskeskuse aidas Karula kihelkonna põlisrahva elma ja elu tutvustav pysinäitus.Näituse ylesehitus annab võimaluse võimalikult paljusid esemeid puudutada, kasutada ning töövõtteid ise järele proovida.
 
Näitus tutvustab toiduainete varumist ja säilitamist, käsitööd, põllundust jms. Aidaruumi esimese korruse eesosas on tähelepanu all vilja ja muu toidukraamiga seonduv, tagumine sein on pyhendatud naiste käsitööle. Ylemisel korrusel on Rusi talu rehielamu pisikuju ning välja on pandud värvi- ja ravimtaimed. Käsikiviga saab jahu jahvatada, uhmris otra tanguks tampida, villa kraasida, vokiga lõnga kedrata, ennast vanaaegse kaaluga kaaluda jpm.

Näituse juures on kirjad 4 keeles (eesti, võru, inglise, vene) ja seda saab kylastada ka ilma juhendajata. Näituse esemed on suures osas annetanud kohalikud Karula kihelkonnast.
 
Rahvuspargi Keskuse aidahoone tegi korda Oy Amain Ehitus, näituse valmistas MTy Vanaajamaja.

Valminud pysinäitus, kylastuskeskuse seminariruumis paiknev rahvuspargi loodust, ajalugu ja elma tutvustav väljapanek ja piirkonna matkarajad moodustavad yhtse terviku, mis aitavad rahvuspargi väärtusi tutvustada.

Karula rahvuspark loodi 1993. aastal, eesmärk on säilitada Lõuna-Eestile iseloomulikke metsa- ja järverikkaid kuppelmaastikke, pinnavorme, loodust ja kultuuripärandit. Karula rahvuspark kuulub Natura 2000 võrgustikku.

Allikas: Keskkonnaamet