[text]
Täna on

t_090513plakat.gifNeljapäeval, 09.05.2013 algusega kl 10.00 toimub Riigikogu konverentsisaalis Toompea lossis (Lossi plats 1a, Tallinn) konverents

„LOODUSLIKUD  PYHAPAIGAD  KUI  RAHVUSLIKUD  KAITSEALAD – VAJADUSED  JA  VÕIMALUSED  2008-2020“.

Konverentsil käsitletakse looduslike pyhapaikade riikliku arengukava esimese viie tegevusaasta (2008-2012) olulisemaid tulemusi, järgmiste tegevusaastate (2013-2020) peamisi eesmärke ning nende saavutamise eeldusi.

Konverentsi videoylekannet on võimalik jälgida syndmuse ajal aadressil: http://www.riigikogu.ee/index.php?id=173840

Aastatel 2008-2012 toimunud Kultuuriministeeriumi valdkondlik arengukava "Eesti ajaloolised looduslikud pyhapaigad. Uurimine ja hoidmine" on mõeldud ajalooliste rahvuslike kaitsealade erakorralisteks ja kiireloomulisteks päästetöödeks. Ettevalmistamisel on looduslike pyhapaikade arengukava aastateks 2013-2020, mille peamine ylesanne on teha pyhapaikade kaitsmist võimaldavad seadusemuudatused, kaardistada ja inventeerida pyhapaigad ning võtta need kaitse alla. Sellest tööst sõltub, kas suur osa Eesti maastike ja rahvuskultuuri jaoks yliolulistest paikadest ja traditsioonidest säilib ka tulevaste põlvedeni.

Syndmuse korraldavad Tartu ylikooli looduslike pyhapaikade keskus, Riigikogu looduslike pyhapaikade toetusryhm ja Hiite Maja Sihtasutus. Konverentsi korraldamist toetab osaliselt Kesk-Läänemere programmi projekt Cult Identity.

Konverentsi kava ja lisateave: http://www.fl.ut.ee/1182553