[text]
Täna on

t_ebavere_3.gifTeisipäeval, 11.06. määras Keskkonnainspektsioon Maausuliste Viru Kojale sada eurot trahvi palvuse ajal hiies lõkke syytamise eest.

Enam kui pool aastat kestnud uurimise käigus kysitles Keskkonnainspektsioon Maausuliste Viru Koja juhatuse liikmeid. 11.06. toimunud ylekuulamisel lepiti kokku väärteoasja kiirmenetluses ning maausulistele määrati trahviks sada eurot.

Maausuliste Viru Koda korraldas eelmisel aastal 28.10. Virumaal Ebavere maastikukaitsealal asuval hiiemäel hingedeaja pyha ning teavitas sellest varem avalikkust. Palvuse tarbeks syydati mäe kaugemas eraldatud osas ajaloolisi tavasid järgides kaks väikest lõket. Syndmusest võtsid osa ka udmurdi ja mari omausuliste esindajad.

Kohalviibinud märkasid eemal puude vahel luuravat punases jopes meest ning kohe pärast kombetalitusest osavõtjate lahkumist jõudis kohale keskkonnainspektor. Järgnevatel päevadel nõudis maausulistelt toimunu kohta selgitusi Väike-Maarja vallavanem ja Keskkonnainspektsioon. Koda saatis ametiasutustele märgukirja, milles nentis, et ametiisikute reageeringud Ebavere hiiemäel toimunud palvusele on liialdatud ning on käsitletavad usulise tagakiusamisena.

Maavalla koja vanema Ahto Kaasiku sõnul on juhtunu arusaamatu ning murettekitav. „Mäletame veel, et nõukogude ajal luurasid jõulupyhade ajal kirikute juures parteilased. See, et Eesti Vabariigis luuratakse põlisrahva hiiepaigas toimuvat palvust ning kõigist selgitustest hoolimata ajaloolise kombetalituse eest karistatakse, on vähemalt veider. Hiies käijaid jälitati ja karistati 17. sajandi nõiajahi päevil.“

Eesti on yhinenud YRO põlisrahvaste õiguste deklaratsiooniga ning kiitnud heaks Rahvusvahelise Looduskaitseliidu looduslike pyhapaikade haldamise juhendi. Need ja teised õigusaktid ja suunised tagavad põlisrahvale õiguse segamatult oma pyhapaikades kombetalituste täitmiseks. „Kombetalitused on osa meie kultuuripärandist ja põlisusundist. Hiites lõket syydates oleme alati arvanud, et see on seadusekuulekas tegevus. Nyyd aga on selgunud, et peame edaspidi hakkama oma esivanemate ajalooliste tavade järgimise eest trahvi maksma“, ytles Ahto Kaasik. Seetõttu oleks hädavajalik vaadata yle Eesti Vabariigi õigusaktid, mis takistavad pärimuslike kombetalituste täitmist pyhakohtades.

Ebavere hiiemäge on esmakordselt kirjasõnas mainitud Henriku Liivimaa Kroonikas. President Lennart Meri seostas raamatus „Hõbevalge“ Ebavere mäe, kroonikas mainitud saarlaste jumala Tharapita ning Kaali meteoriidi. Tänapäeval on Ebavere mägi yks väheseid heas seisukorras olevaid hiiepaiku. Paraku on Väike-Maarja vallavalitsuse rajatav spordikeskus hiit oluliselt kahjustanud. Mitmed hiiemäe nõlvad on viimase kymnekonna aasta jooksul rikutud ja seal kasvavad kaitsealused taimed hävitatud. Maastikukaitsealal asuvas hiies on ehitatud teid ja elektriliine ning korraldatud massispordiyritusi. 2011. aastal lykati RMK tellimusel buldooseriga laiali hiiemäe tipp. Koja andmetel ei ole aga seni nende rikkumiste eest kedagi karistatud.

Maausuliste Viru Koda yhendab Viru- ja Vadjamaalt pärit põlisusulisi ning on yks viiest Maavalla koja kohalikust kojast.

Ebavere hiiemäe leht

Kuva: Ebavere hiiemägi