[text]
Täna on

t_EestiAllikadVilbaste.gifÄsja jõudis myygile Kristel Vilbaste koostatud raamat Eesti allikad.
Kirjastus Varrak tutvustab raamatut:

See raamat on ränd Eestimaa rahvaallikatele, mille juurde viivad teed ei ole rohtunud. Raamat tugineb paljuski Gustav Vilbaste kogutud materjalile ning Eesti Kirjandusmuuseumi Rahvaluulearhiivile, kuhu on talletatud paljude eestlaste mälestused juba umbes 150 aastas jooksul.

Autor on tuhandete allikate seast valinud raamatusse 80 erilisemat ja olulisemat lätet, pyydes välja sõeluda just need allikad, kus inimesed käivad. Neid allikaid nimetab ta rahvaallikateks, paikadeks, mille juurde viiv rada ei ole rohtunud. Yheks valikupõhimõtteks oli ka see, et kõikjal eestis liikudes oleks lähikonnas mõni allikas avastada.
Mitme aasta jooksul uurimistööd tehes on autor tuhandete allikate seast valinud raamatusse välja 80 niisugust lätet või allikat, mida inimesed sageli kylastavad.

Pikemalt saab lugeda Varraku Raamatuklubi ajakirjast.