[text]
Täna on

t_saamilipp.gifJuba mitmendat nädalat toimuvad Rootsis, Jokkmokki lähistel Kallakis-Gἁllokis saamide meeleavaldused rauamaagi uue kaevanduse rajamise vastu. Kaevandust tahetakse rajada saamide põlisele asualale, kus nad ei saaks enam jätkata oma põlist elulaadi.  Saamide meelest eiratakse nende õigusi, vahendas Fenno-Ugria.

Põimukuu alguses sulges ryhm noori saame kaevandusse mineva tee. Kaevandajad kutsusid kohale politsei, kes pidas kinni 15 meeleavaldajat. Toimus kähmlus politsei ja meeleavaldajate vahel. Yks meeleavaldajatest valas end bensiiniga yle ja ähvardas end syydata. Nädalavahetusel kogunes Kallakisse juba 500 meeleavaldajat, põhiliselt põhjapõdrakasvatajad. Toetavaid meeleavaldusi toimus yle riigi.  Internetis on kaevanduste rajamise vastu kogutud yle 2800 allkirja.

Viimasel nädalal on kaevandusohuga tegelema asunud ka Norra ja Rootsi saami parlamendid. Rootsi saami parlament on võtnud vastu avalduse, milles arvustab Rootsi valitsust, kes on asunud välismaiste kaevandusettevõtete poolele. Avalduses öeldakse, et „kaevanduse alla jäävatel maadel on suur looduslik ja elmaline väärtust“. Rootsi valitsusele aga soovitatakse muuta kaevanduste rajamise põhimõtteid ja toimida nii, et see oleks vastuvõetav nii kaevandajatele kui põhjapõdrakasvatajatele.  Saamid soovivad mure viimist rahvusvahelisele tasandile.

Kaevandajate ja saamide ning nende poolt olevate looduskaitsjate vastuolus joonistub välja kaks kitsaskohtade ringi, yks puudutab saamide olematut osalust rauamaagi kaevandamisest saadavast tulust, teine aga asjaolu, et rauamaagi kaevandamine pole riigi poolt maksustatud. Saamide põlised asualad ja kogu põhjapõdrakasvatus on aga praegu suures ohus, sest suurenenud on surve uute kaevanduste rajamiseks.

28. põimukuud koguneb Jokkmokki olukorda arutama Rootsi saami parlament, kes yhtlasi tähistab tänavu oma 20. synniaastapäeva.

Allikas: Fenno-Ugria