[text]
Täna on

t_Maesuitsu_1.gifTartu ylikoolis on võimalik algaval sygissemestril kuulata taas looduslike pyhapaikade valikainet. Järgmisel neljapäeval, 05.09. kl 12.00 toimuval avaloengul kõneleb Ahto Kaasik eri laadi pyhapaikadest ning nendega seotud väärtustest.

Kaheteistkymnest loengust koosnevat valikaine sarja loevad kaheksa oma eriala tunnustatud asjatundjat Tartu ylikoolist ja Tallinna ylikoolist. Aine raames antakse ylevaade  pyhapaikadega seotud vaimsest ja ainelisest pärandist, loodusväärtustest, usuvabadusest, õigus- ja halduskorraldusest ning teabeallikatest. Võrdluseks kõneldakse ka hõimurahvaste pyhapaikadest. Seminaridel harjutatakse uurimise ja haldamise põhialuseid. Loengusarja alguses on kavas tavapärane väljasõit Võnnu kihelkonna pyhapaikadesse.

Aine on mõeldud eeskätt ajaloo- ja loodusteaduste erialade bakalauruse- ning magistriastme yliõpilastele, kuid yldhariva kursusena võiks olla huvipakkuv kõigile. Pyhapaikade valikaine toimub Tartu ylikooli looduslike pyhapaikade keskuse ja Hiite Maja sihtasutuse koostöös. Pyhapaikade valikainet on varem loetud 2009. ja 2011. aastal Eesti maaylikoolis ning 2010., 2011. ja 2012. aastal Tartu ylikoolis. 2013. a kevadsemestril pakkus Tartu ylikool esimest korda looduslike pyhapaikade inventeerimise valikainet.

Hiied ja teised ajaloolised looduslikud pyhapaigad on Rahvusvahelise Looduskaitseliidu (IUCN) hinnangul inimkonna vanimad looduskaitsealad, mida tuleb hallata põlisrahva tavasid järgides. Eesti rahvuselma ja -eneseteadvuse jaoks olulise nähtusena on nad kaasajal tihedalt seotud erinevate teadus- ja haldusvaldkondadega. Kultuuriministeerium kehtestas 2008 aastal pyhapaikade uurimiseks, väärtustamiseks ja päästmiseks mõeldud arengukava, mille täitmine on vähese rahastamise tõttu alles algusjärgus. Eelmisel aastal võttis valitsus vastu Eesti looduskaitse arengukava, milles rõhutatakse loodusike pyhapaikade haruldust ning ohustatust.

Pyhapaikade valikaine (FLAJ.01.146 Eesti looduslikud pühapaigad (3 EAP)) loengud toimuvad neljapäeviti kl 12 - 14 Tartus Lossi tn 3-406. Kõik huvilised on oodatud.

Loengute esialgne nimekiri

05.09.  Sissejuhatus ainesse, Ahto Kaasik

12.09. "Looduslikest pühapaikadest kõnelevad teabeallikad", Jüri Metssalu

19.09. „Pühapaigad ja vaimne kultuuripärand”, Mari-Ann Remmel

26.09. „Pühapaigad kui eluskooslused”, Jaanus Paal

3.10.  „Mari ja udmurdi looduslikud pühapaigad“

10.10. „Pühapaigad ja tervis”, Ain Raal

17.10. "Ristipuud matusekombestikus", Marju Kõivupuu

24.10. Läänemeresoome pühapaigad ja neis käimised", Madis Arukask

31.10. „Pühapaigad ja arheoloogia”, Heiki Valk

7.11.  „Miikse pühapaigast”, Heiki Valk"

14.11. "Pühapaikade inventeerimine", Ahto Kaasik

21.11. "Pühapaikade õiguskorraldus ja haldamine", Ahto Kaasik

28.11. Seminar pühapaikade inventeerimisest, Ahto Kaasik

5.12. Seminar pühapaikade haldamisest, Ahto Kaasik

Kuva: Yliõpilased teel Võnnu Mäesuitsu hiide

Allikas: TÜ looduslike pühapaikade keskus