[text]
Täna on

Esmaspäeval, 2. sygiskuud algusega kell 15 kaitseb TLÜ Ajaloo Instituudi doktorant Indrek Jets oma doktoritööd „Lahingu maod. Skandinaavia 9.-11. sajandi kunstistiilid Eesti arheoloogilistel leidudel / The Battle Serpents. 9th-11th Century Scandinavian Art Styles on Estonian Archaeological Finds“ Avalik kaitsmine toimub Tallinna Ülikooli Ajaloo Instituudi saalis, Rüütli tn 10.

Doktoritöö juhendajad on Tallinna Ülikooli dotsent Kersti Markus ja Tallinna Ülikooli vanemteadur Marika Mägi.

Oponendid on Eesti Kirjandusmuuseumi vanemteadur Tõnno Jonuks ja Eesti Ajaloomuuseumi teadur Mati Mandel.

Doktoritöö on kättesaadav siin.

Uurimust tutvustab ka Maaleht.