[text]
Täna on

Virumaal, Jõhvi kihelkonna Kohtla Vanakylast kylast leiti hiljuti suur kogus muinasaegseid esemeid, peamiselt rauast kirveid ja odaotsi. Leitud esemed on määratud ligikaudu 1500 aastat vanaks ning on ilmselt heidetud kunagi seal voolanud jõkke. Muinasteadlastel on kavas ala uuringutega lähemal ajal jätkta. Senisele 150 leiule loodetakse tublisti lisa saada. Samuti peaks täpsemalt selguma, mispärast ja millal esemed vette või maamulda sattusid.

Vaata lisaks:

Põhkarannik. Vanaküla põllult leiti vette ohverdatud relvad http://pr.pohjarannik.ee/?p=8540

ERR. Ida-Virumaal leiti arvatav Rooma-aegne suur ohverdamispaik http://uudised.err.ee/index.php?06287008