[text]
Täna on

t_Merifilmikogumik.gifHõimunädala hakul, 14. porikuud kirjutati rahvusringhäälingus alla yhiste kavatsuste kokkulepe, valmistamaks uut väljaannet DVD-kogumikust "Lennart Meri soome-ugri rahvaste filmientsüklopeedia".

Kahest DVD-plaadist koosnev kogumik anti esmakordselt välja 2009. aastal. Toona sai näha viit taastatud tõsielufilmi Lennart Meri loomingust: "Veelinnurahvas" (1970), "Linnutee tuuled"(1977), "Kaleva hääled" (1985), "Toorumi pojad" (1989) ja "Šamaan" (1997). Kõik filmid olid peale algkeele varustatud inglise, vene ja soome tõlkekirja ning peale loetud jutuga, kirjutas Fenno-Ugria.

Uude kogumikku tuleb juurde kolmas plaat veel kahe tõsielufilmiga viiele varasemale lisaks. Näha saab taastatud telefilmi "Liivlaste lood" (Lennart Meri algatatud, Enn Säde teostatud; 1991, taastatud 2013). Film on varustatud liivikeelse tõlkekirja ja saatejutuga. Teine lisafilm kogumikus on "Tantsud Linnuteele. Pildistusi Lennart Meri filmirännakutelt" (autor Jaak Lõhmus; 2011). Kolmandalt DVD-plaadilt saab vaadata ka kuvasid Lennart Meri filmirännakutel tehtud ylesvõtetest.

2014. aasta urbekuuks valmivas "Lennart Meri soome-ugri rahvaste filmi-entsüklopeedia" uues väljalaskes lisatakse varasematele keeltele prantsuse, saksa ja ungari tõlkekiri ning saatetekstid.

Yhiste kavatuste kokkuleppele uue DVD-kogumiku valmistamiseks kirjutasid alla Lennart Meri Euroopa Sihtasutuse nimel Toomas Kristjan Käbin, Eesti Filmi Instituudi juhataja Edith Sepp-Dallas, Eesti Rahvusringhäälingu juhatuse esimees Margus Allikmaa ja filmi "Tantsud Linnuteele" produtsent, Estinfilmi juhatuse esimees Mati Sepping.

Põhilise töö teevad režissöör Enn Säde ja filmitaastaja Rein Kasak (ERR). Vägesid juhatavad Piret Suurväli (ERR) ja Jaak Lõhmus (EFI).