[text]
Täna on

t_Tahtraamat14.gifVõro selts and’ juttõ ja piltega kallendrivihku vällä 26. kõrda Võro-Seto tähtraamatu, kirotas Uma Leht.

2014. aastaga pääle mõtõldust tähtraamatust saa nigu iks teedyst võro ja seto pyhhi, tunnõtuisi võrokõisi ja setodõ synnypäivi ni rahvakallendri tähtpäivi kotsilõ.

Tähtraamadu sisu om seokõrd mõtsa-, vii- ja maahõngolinõ.

Tähtraamadu mõtsa-jao edejutu «Mõtsapuu – kaitsja ja katja, vele ja sõsarõ» om kirotanu rahvaperimyse uurja Kõivupuu Marju. Kalla Urmassõ jutt om mõtsatsirkõ umakeelitsist nimmist. Laanekivi Õiõ kirotas luvvategemisest. Paali Taimi jutt om tuust, midä om Setomaal aost aigu mõtsast saadu.

Tähtraamadu vii-jaon om juttu Vana Võromaa lättist ja katõ vana veski (Korela ja Syvähavva) eloluust.

Maa-jaon kirotõdas linakasvatamisõst ja tuust, kuis vanastõ sõõrdu (eesti k alepõld) tetti.

Om sebivitsuga rii tegemise oppus Harglõ kandist, seto kalasyyke tegemise ja Vana Võromaa syyke tegemise oppus.

Viil saa tähtraamatust lukõ Häniläse ja Kauksi Ülle luulõtuisi.

Tähtraamadu pand’ kokko Reimanni Nele, pildi tekk’ Kuusingu Toomas.

Uma Leht