[text]
Täna on

t_60010918_640.gifPõlisrahvaste nõukogu pöördumine peegeldab Põhja- ja Lõuna-Ameerikas elavate indiaani rahvaste vaimset tarkust, mis on kantud sygavast murest Maa tuleviku pärast, kutsudes yles taastama rahu, harmoonia ja tasakaal meie yhiseks tulevikuks kõigi elusolendite nimel, vahendas Telegram.

 

See avaldus on kirjutatud meile võõras keeles ega suuda seetõttu anda edasi meie sygava mure tõelist suurust.

 

Loond lõi aegade alguses Maale inimesed ning andis meile eluviisi, mida on antud edasi põlvest põlve. Meie ei ole seda eluviisi aga oma tegudega austanud ning peame nyyd hakkama elama põliste õpetuste järgi, et taastada universaalset tasakaalu ja kooskõla. Me oleme osa loonast, seega kui me murrame loona seadusi, hävitame me endid.

Meil, Maaema põlistel hooldajatel, ei ole teist valikut kui järgida ja hoida au sees põliseid õpetusi, mis hoiavad Elu järjepidevust. Me tunnustame meie sidet Maaemaga ning mõistame, et ta on elu allikas, mitte tooraine, mida ära kasutada. Me räägime täna kogu loona nimel, et edasi anda põletav sõnum: inimene on läinud liiga kaugele, seades meie ellujäämise kaalukausile. Me hoiatasime teid, et yhel päeval te ei suuda enam ohjata seda, mida olete teinud. See päev on käes.

Looduse ja Maa inimeste hoiatuste eiramine on viinud meid enesehävituslikule teele. See hävituslik tee on viinud Fukushima tuumaõnnetuseni, Mehhiko lahe naftakatastroofini, naftajuhtmete vigadeni. Peale selle põhjustavad need tegevused ja nende arendamine pyhade paikade ning eluks vajaliku pyha vee hävimist ja riknemist.

 

Võimsad tehnoloogiad on kontrolli alt väljas ning ohustavad elu tulevikku.

Juba ainuyksi Fukushima tuumakriis on suureks ohuks inimkonna tulevikule. Ent meie mure on märksa ulatuslikum kui see yks oht. Me oleme mures yha kuhjuva saastatuse pärast, mis levib yle kogu maailma inimeste tegude tõttu. See on yhendus loodusvarade mõtlematust raiskamisest, geneetiliselt muundatud olenditest, kõlbluse allakäigust, looduse saastatusest, võõrliikide levitamisest ja paljudest muudest hädadest, mis ohustavad tulevast elu Maal.

Kogunevad halvad otsused ja neile vastavad teod on alati äärmiselt lyhinägelikud. Nad ei arvesta tulevaste põlvedega ega austa loona loomulikku seadust. Me kutsume valitsusjuhte tungivalt yles meile vastama ja meiega asju läbi arutama, et lahendada maailma muresid ilma sõjata. Me peame lõpetama sõjapidamise Maaemakese ja meie endi vastu.

Me mõistame, et kõik need laastavad teod saavad alguse inimestest, kes näitavad oma eluviisiga, et nad ei hooli sellest, et Maa on kogu elu allikas. Nad on eemale kandunud põlistest õpetustest, heites kõrvale loona loomuliku seaduse. Inimkond peab nyyd tunnistama, et me oleme loonud tee enesehävituseni. Me peame taas au sisse tõstma põlised õpetused, et peatada seda hävitustööd.

Põliste õpetuste pyhadust on rikutud. Selle olukorra vaagimiseks kogunesid Maa põlisrahvaste vaimsed juhid, kes kannavad vastutust oma inimeste ees nii Põhja- kui ka Lõuna-Ameerikas Valge Piisoni Pyha Piibu taiale, et läita pyha tuli neljaks päevaks 2013. aasta sygiskuu lõpus, et täita oma pyhasid kohustusi. Pealikud tõdesid, et hävituslik alge ammutab jõudu meie ennasthävitavate tegude kaudu. Me oleme kõik erinevas ulatuses vastutavad selle eest, et me kutsusime esile selle hävituse vaimu ning seega oleme me kõik kohustatud alustama selle taastamist, mida me oleme kahjustanud, aidates yksteisel kanda meie pyha vastutust Maa ees. Meie, Emakese Maa põlised hooldajad, pakume oma vaimset jõudu, tarkust ja lahendusi yleilmsele kogukonnale, et aidata juhtida tegusid, mida on vaja, et yletada praeguseid ohte kogu elule Maal.

 

Meie omaenese keha annab meile viite, et ära tunda Maaemal voolava pyha vee eesmärki. Me austame oma vaimset sidet Maaema elujõuga. Keegi ei tohi myya ega reostada oma ema verd. Need kasuahned teod peavad lõppema ning me peame taastama oma pyha suhte Veeemaga.

Maa inimesed mõistavad, et Fukushima tuumakriis ohustab jätkuvalt kogu elu tulevikku. Me mõistame selle kriisi täit ulatust, ja seda vaatamata info mahavaikimisele ja tõe kurnamisele, mille taga on suurettevõtete omanduses olev ajakirjandus ja riigid. Me ärgitame ajakirjandust, suurettevõtteid ja riikide yhendusi tunnustama ja edasi andma tõeseid tõsiasju selle kohta, mis meid ohustab, et rahvusvaheline kogukond saaks töötada koos, et seda kriisi lahendada, tuginedes tõele.

Me ärgitame rahvusvahelist kogukonda, Jaapani valitsust ja TEPCO-t yhendama oma jõupingutusi, vähendamaks tuumaohtu, mida kujutab endast Fukushima Daiichi tuumajaam. Kindlustamaks seda, et Jaapani valitsust ja TEPCO-t toetaks asjatundjad ja teave, kutsume yles kaasama koostöösse tänapäevaseid tuumaasjatundjaid yle kogu maailma, et tegeleda koostöö, nõu ja tehnilise abi pakkumisega, et ennetada edasist radioaktiivset saastumist või isegi tuumaplahvatust, millel võivad olla ylimalt hävitavad tagajärjed.

 

Rahu alusmyyri tugevdab põliste õpetuste järgimine meis eneses.

On kuulutatud mitmeid ettekuulutusi ja pyhasid õpetusi. Meie, Maa inimesed, saime juhiseid, et põlistarkust tuleb jagada uuesti, kui tasakaalutus ja ebakõlad on vallutanud Emakese Maa. 1994. aastal naasis Valge Piison, Pyha Piibu tooja, Lakota, Dakota ja Nakota inimeste juurde pyha sõnumiga, et tuuled on pöördunud. Sellest ajast saadik on mitmeid teisigi sõnumitoojaid valgete loomade kujul tulnud ja öelnud, et me peame äratama yles oma lapsed. On aeg. Seega, võtke kuulda pyhasid õpetusi.

 

Kogu Elu on pyha. Me astume Ellu pyhade olenditena. Kui me kasutame ära Elu pyhadust, mõjutame kogu loonat.

Me kutsume yles kõiki riike ja inimolendeid yle kogu maailma töötama koos meiega, Maaemakese põliste hoolekandjatega, et taastada põlised õpetused ning hoida nyyd ja edaspidi au sees Looja loomulikku seadust kui kõikide otsuste tegemise vundamenti.

Meie kui inimeste yhine tulevik on meie endi kätes ja me peame tegelema Fukushima tuumakriisi ja kõikide teiste tegudega, mis rikuvad loona loomulikku seadust. Me oleme jõudnud oma olemasolus teelahkmele. Me suudame ära hoida selle ylihävitava tuumaõnnetuse, tulles kokku heade mõtete ning yhiseid palveid lugedes yleilmse kogukonnana kõigist uskudest.

Me oleme Maa rahvas, kes on yhendatud loona seadusega pyha kohustusega kaitsta ja kanda vastutust, et pikendada Elu kõigile tulevastele põlvkondadele. Me väljendame sygavat muret meie jagatud tuleviku suhtes ning kutsume kõiki yles vaimselt ärkama. Me peame koos töötama, et aidata Maaemal end ravida, et ta saaks taas anda tasakaalu ja kooskõla kõigile oma lastele.

Nõukogu pöördumist inglise keeles

Kuva: Pealik Arvol


Allikas: Telegram , http://www.indigenousaction.org/