[text]
Täna on

t_Valter_Lang_Viki.gifNeljapäeval, 14.11. kell 14 Tartus Jakobi 2 ringauditooriumis toimub rahvusteaduste sarjas professor valter langi loeng „Kuidas, miks ja millal said meist läänemeresoomlased?“.

Soome ja Eesti keeleteaduse uuemate seisukohtade valguses kujunes algläänemeresoome keel välja suhteliselt hilja, kõigest kaks-kolm tuhat aastat tagasi. See asetab läänemeresoome keelte ja rahvaste kujunemisloo täiesti uude valgusse, teatas Tartu Ülikool.

Loengus vaadeldakse, kuidas need seisukohad haakuvad olemasoleva muinasteadusliku ainesega, kas see pigem toetab või räägib neile vastu. Yhtlasi vaetakse muinasteaduse võimalusi praeguste ja muistsete rahvaste kujunemise uurimisel teoreetilisel tasandil. Tõdetakse, et need võimalused on märksa piiratumad kui seni yldiselt arvatud ning arheoloogia pärusmaaks jääb ikkagi ainelise elma uurimine. Kuna ka viimase kaudu saame tundma õppida meie rahva (kaugemat) minevikku, saamegi muinasteadusest rääkida rahvusteaduse tähenduses.

Valter Lang on Tartu ylikooli arheoloogia professor alates 1999. aastast ja Kultuuriteooria Tippkeskuse juht 2008. aastast. Tema põhiliseks uurimisvaldkonnaks on Eesti ja Baltimaade pronksi- ja rauaaeg, eriti asustuse, majanduse ja yhiskonna arenguga seotud kysimused. Professor Lang on kahekordne riigi teaduspreemia laureaat – 1997. ja 2011. aastal ja teda on tunnustatud ka Valgetähe teenetemärgiga.

2013.–2014. aastal tutvustavad rahvusteaduste loengusarja raames oma professuuri olemust kõik Tartu ylikooli rahvusteaduste professorid. Tartus toimuvad loengud  Philosophicumi (Jakobi 2) ringauditooriumis. Igale loengule järgneb aktiivne yhisosa - seminar, aruteluring, viktoriin, filmivaatamine või midagi muud põnevat. Loenguid modereerib Vivian Bohl.

Loengusarjast lähemalt, s.h seni toimunud loengute salvestised.

Kuva: Valter Lang. Allikas: Vikipeedia, Lauri Kulpsoo