[text]
Täna on

t_vadjauusmuuseum.gifSuvel valminud vadja muuseum Luutsa kylas pole siiani saanud ametlikku tegutsemisluba ning kõik pole selge ka vadja kultuuripargi loomist ohustava tööstuskompleksi osas, teatas isuri päritolu etnograaf Olga Konkova Ust-Luga asulas peetud ymarlaual.

Kohalik omavalitsus ei võta uut hoonet arvele, väites, et asula yldplaneering on vastu võtmata. Seetõttu ei saa muuseumis korraldada veel näitusi, seminare ja syndmusi, kuigi kõik on selleks valmis, vahendas Fenno-Ugria.

Konkova meenutas, et vana, 1998. aastal avatud vadja muuseumi hoone põles kaks korda: 2001. ja 2006. aastatel. Ettevõtte Sibur Portenergo toetusel ehitati muuseumile uus hoone, kus peeti juba möödunud suvel vadja kylapidu.

Vadjalaste muredele pyhendatud ymarlaual osalejad arutasid muuseumi avamise raskuste kõrval peamiselt uue tööstuskeskuse ehitamist Laugasuu sadamasse. Sinna on kavas rajada veel yks tootmis-logistikakeskus, mis ohustab vadja rahvuskultuuripargi rajamise kava.

Leningradi oblasti põlisrahvaste keskuse direktor Olga Konkova ytles Regnumile, et ta on saanud rahastajatelt suulise kinnituse, et Luutsasse ehitus ei laiene, kuid dokumente tal selle kohta ei ole.

Kingissepa rajoon on saanud firmalt Severo-Zapadnõi Agropromõšlennõi Aljanss taotluse suure maa-ala eraldamiseks Luutsa kylas tootmis-logistikakompleksi rajamise jaoks, kuhu rahastaja kavatseb rajada õli- ja loomasöödatehase ning kylmlaod.

Vadjalaste kaitsjad ytlevad, et see seab ohtu väikerahva tuleviku, sest ettevõtete piiranguvööndis ei tohi olla ei elumaju ega puhkealasid. Juba praegu on kyla piiril kõrgeimasse ohuklassi kuuluv veeldatud sysivesinike ymberlaadimiskeskus ning teise ohuklassi lao-logistikakeskus ja konteinerijaam.

Vadjalased tunnistati 2008. aastal Venemaa väikeseks põlisrahvaks, kelle põlised elu- ja majandustegevuse alad on keskkonnakaitseseaduse alusel kaitse all.

Allikas: Fenno-Ugria