[text]
Täna on

t_Tuhala1.gifKeskkonnaminister allkirjastas täna käskkirja, millega algab Nabala looduskaitseala moodustamine. Kõik selles piirkonnas asuvad maavarad arvatakse kaitseala moodustamise järgselt passiivseks ning neile kaevandamislubasid ei väljastata, kirjutas ERR.

Moodustatav looduskaitseala asub Harju maakonnas Kiili vallas, Saku vallas, Kose vallas ning Rapla maakonnas Kohila vallas. Kavandatava kaitseala pindala on 4650 hektarit.

Nabala piirkonna väärtusteks on eelkõige sealne tundlik veerežiim, kaitsealused ja haruldased taime-, looma- ja linnuliikide elupaigad, allikad ja allikalised alad. Kaitsealuseid liike on Nabala alal 53.

Kaitseala moodustamise algatamise otsusele järgneb kaitse-eeskirja eelnõu ja piiride avalikustamise protsess, mille käigus räägitakse läbi ka kavandatavale kaitsealale jäävate maaomanike ja teiste osapooltega.

ERR