[text]
Täna on

t_OskariRatinen.gifEelmise aasta lõpus, 17.12. registreeris Soome Patendi- ja maksuamet soome usu järgijate yhenduse Karhun Kansa (karu rahvas). See on esimene soome omausuliste yhendus, mis on ametlikult tunnustatud usuyhendusena.

Kolmapäeval, 15.01. kõneles Karhun Kansa esimees Oskari Ratinen Yle TV saates Neo yhenduse ametlikust tunnustamisest:

„See oli meile kindlasti töövõit, kuid ennekõike ametlik tunnustus sellekohta, et soomlaste oma usupärimus on olemas, riik on seda nyydsest ametlikult tunnustanud ning andnud meile samasugused seaduslikud usuõigused kui teistelegi ametlikele usunditele, mille päritolu on mujalt kui Soomest.“

Ratinen näitas saatesse kaasa võetud kuva vanavanemaist ning selgitas: „See kuva tähistab teatud mõttes seda, mis yhendab kõiki meid soomeusulisi. Usk sellesse, et meie esivanemad on tähtsaim lyli hingemaailma ja teispoolsusesse. Kuval olevad emapoolsed vanavanemad on kyll lahkunud siitilmast, kuid ma usun, et nad on endiselt elavalt mõjutamas minu elu ja aitavad siis kui ma abi vajan. Kui yldiselt räägitakse palvetamisest , siis peetakse ennekõike silmas jumala palumist. Mina, kui ma yleyldse palvetan, palun pigem esivanemailt midagi, ma palvetan nende poole. Sellel on väga otsene põhjus - ma usun, et esivanemate hingi huvitab minu käekäik märksa enam kui mõnd kosmilist jumalakuju. Ja tõenäolisemalt saan ma ka abi pigem neilt.“

Saatejuhi kysimusele, mida soome usk annab teile, mida te kristluselt,riigiusult ei saa, vastas Ratinen:

„Ma ei mõtle, et mida see annab, või mida see võtab, see on lihtsalt see, mida olen alati tundnud enda sees olevat. Ma ei näe seda viisil, et kui ma teen midagi nii, siis ootab mind autasu või kui ma ei tee nõnda, siis ootab mind karistus."

"Siin on kysimus headest suhetest hingedemaailmaga. Ega ju ka naabritega olda heas läbisaamises seepärast, et saaks midagi, vaid lihtsalt seepärast, et nii on hea. On õige tervitada naabreid ning samuti on õige tervitada meid ymbritsevaid haldjaid." lisas Ratinen.

YLE TV Neo saadet saab järelvaadata siin. http://areena.yle.fi/tv/2105798

Karhun Kansa võrgulehelt http://karhunkansa.freeforums.net/ võib lugeda, et soome usk (suomenusko) on tänapäevane loonausk, mis on arenenud vanadest muinassoome (eelkristlikest) uskumustest ning vanadest kommetest sajandite jooksul. Muistne maailmanägemus ja tavad on säilinud osalt suulise pärimusena osalt taas kirjapanduna rahvaluule kogudes. Paljud neist pärimustest (nt saunahaldjas) on säilinud tänapäevani välja.

Soome usk pole mitte yksnes usk selle sõna yldlevinud tähenduses, vaid midagi palju enamat. See on terviklik eluviis, kuhu kuulub lisaks läänemeresoomlaste usutavandile ka kogu pärimuselm käsitööst kohalike kommeteni.

Inimene pole maailmas yksi, kõigis ja kõiges on hing, kõik on hingestatud. Inimene, samuti haldjad ja jumalad on osa loodusest. Erilisel kohal on esivanemad.

Karu on yhenduse järgi soome pärimuse pyhim loom ja kõikide inimeste esivanem.

Soomeusuliste neli tähtsamat pyha on:

kekri: pori- või kooljakuus toimuv lõikus- ja sygistalve pyha, samuti esivanemate austamise pyha.

talvennapa: 13.01. kestalve pyha

hela: lehekuus toimuv kevade- ja viljakuspyha

karhunpäivä: 13.07. toimuv inimeste pärimusliku esiisa pyha.

Soomes tegutseb MTYde vormis mitmeid soome usu yhendusi. Taivaannaula, Lehto jt ei ole seni veel pidanud vajalikuks end ametlikult usuyhinguna arvele võtta.

Toom Männik