[text]
Täna on

t_DelosArt5a.gifRiigikogu looduslike pühapaikade toetusrühm ja Tartu Ülikooli looduslike pühapaikade keskus korraldavad kolmapäeval, 29.01. algusega kell 12.00 Riigikogus nõupidamise, kus arutatakse tegevuskava looduslike pyhapaikade hävimise peatamiseks.

Eelkõige on jutuks 2012. a lõppenud looduslike pyhapaikade arengukava kiire jätkamine ning rahastamine.

Tingituna ajaloolisest taustast ning mälestiste iseloomust on ajaloolised looduslikud pyhapaigad Eesti yks kõige enam ohustatud mälestiste liik. Eeloleva kymnendi jooksul võib unustamise ja/või inimtegevuse tõttu jäädavalt hävida kuni pool pyhapaikadest.

Pyhapaikade päästmiseks on vajalikud võimalikult kiired ja ulatuslikud uuringud, mille käigus koondatakse kogu varasem teave ning kohalike inimeste intervjueerimise abil selgitatakse välja paikade asukohad maastikul.

Hetkel on täies mahus inventeeritud 4,5 kihelkonda ning eeluuringud on tehtud 4 kihelkonnas. Pyhapaigad on täiesti kaardistamata sajakonnas kihelkonnas.

Riigipoolne toetus 2008-2012 pyhapaikade arengukavale oli 270847,89 eurot (15,86% kavandatud eelarvest). Võrdluseks, 2013. a lõppenud kristlike pyhakodade programmi toetus oli 9,23 miljonit eurot, ehk 34 korda suurem.

Kavandatud arengukava 2013-2020 näeb ette pyhapaikade inventeerimise 70 kihelkonnas. Selle käigus on tõenäoline leida ja inventeerida kuni 4400 pyhapaika ning otsesest hävimisohust on võimalik päästa ligikaudu 2000 pyhapaika.

Pyhapaiku ohustab lisaks see, et riik erastab jätkuvalt ka kaitse all olevate pyhapaikade kinnistuid. Näiteks myydi 2010. aastal suur osa Rebala muinsuskaitsealal asuvast Maardu Hiiemetsast metsafirmale. Lisaks suunab riik maaomanikke ka otseselt pyhapaiku kahjustama. Kuna erinevalt kristlike pyhakodade alusest mast ei võimalda maamaksuseadus hiisi maamaksust vabastada, ergutab riik pyhapaikade majandamist ja kahjustamist. Muinsuskaitseameti vastuseisu tõttu on seni takerdunud ka looduslike pyhapaikadele kohast kaitset võimaldava regulatsiooni kehtestamine muinsuskaitseseaduses.

Lisateavet:

Looduslike pyhapaikade arengukava 2008-2012 koondaruanne

Pyhapaikade arengukava 2013-2020 eelnõu

Riigikogu looduslike pühapaikade toetusrühm

Tartu Ülikooli looduslike pühapaikade keskus


Kuva: Palukyla hiiemägi rapla kihelkonnas