[text]
Täna on

t_Maahobune1HarjuYlle.gifSeo riidi, 31. vahtsõaastakuu pääväl nakkas pääle hobõsõaastak. Seo võissi tulla parõmb Eesti umalõ hobõsõlõ, kedä om Vanalõ Võromaalõ veidy alalõ jääny, kirotas Uma Lehes Harju Ülle.

«Ma naksi hobõsõpidämisega nullist pihta: poiskõsõna olli saanu kõrra hobõsõ sälgä, ku kartulikuurma keldri manu viidi, ja Muhumaal olli kah kõrra sadulan istnu,» julgust’ hobõst võtma Järve talo perremiis Jõela Jarek (37) Tsoorust. Täl om parhilla viis eesti tõugu hobõst: Ralla (23), Vigur-Vagur (6), Adru (3), Ambur (2) ja varss Aksel (1).

Mõnõ aasta tagasi oll’ Jarekil Vana Võromaa kõgõ suurõmb eesti hobõsõ kari.

«Avasti, et 17 hobõst om kõrraga saanu, ja kolm varssa tull’ suvõ pääle manu,» selet’ Jarek. «Sis nakas’ tuu asi yle pää kasuma. 30–35 kärutäyt sitta vällä vidädä, nädälivahetusõl pia kolm tunni, tuud oll’ vähä pall’u. Nii sis oll’gi, et kes võtsõ imä, sai varsa päälekauba, ja sai otsi kõvastõ kokku tõmmatus.»

No om tuu au Mõnistõ mehe Lepä Reinu käen, kinkal om kuus eesti hobõst. Eesti hobõsit omgi Võromaal kõgõ inämb Antsla-Mõnistõ nukan. Muial peetäs noid yte- vai katõkaupa. Kõgõ inämb eesti hobõsit peetäs Saarõ- ja Hiiumaal.

Naasõ suuv jäi pääle

Jarek naas’ hobõsit pidämä 11 aasta iist, ku Taanist tagasi tull’.

«Sai pisik manu võetus, et synnikotun nakassi majandama ja remonti tegemä ja jõudsõ ka tuuni, et taad mäekylge olõssi vaia hooldada,» selet’ tä. «Arotimi, kas võtta hobõsõ vai šoti mägiveise, a tõnõpuul arvas’, et võtami iks hobõsõ: saat sadula sälgä visata vai säet saani paika ja viskat hobõsõ vehmride vahele, panõt taosse ja looga kah pääle ja tiit tuu mõnõ tsõõri.»

Et võtta eesti hopõn, tuu otsus tull’ tundõ perrä. «Araablase, nuu omma imeliku: suur kere ja väikene pää. Torikas olõ-i algaja jaos, eestläne om kõrgusõ (1,5–1,6 m) poolõst täpselt paras ja julgut ka latsõ sälgä panda,» ytel’ Jarek.

Tä naas’ pääle yte hobõsõga, a tiinõ märä tõi pia varsa. Sis võtt’ tä ka yte tori hobõsõ, a tuuga es olõ Jarekil nii hääd klappi. Syä kisk’ iks eesti hobõsõ poolõ.

«Mõtli, et saa uma panusse kah panda, eesti hobõst tsipa areta ja kaia, et ohustatu tõug iks parõmbidõ alalõ olõssi,» selet’ Jarek.

Säidse aastat tagasi tõi tä Hiiumaalt viil kats hobõst mano. Tä parand’ eesti hobõsõ sorti veidykese suurõmbas – esi jo 1.90 miis. «Hiidlaisil-saarlaisil om Soomõ turg takan ja hobõsõ piät olõma madala: väikese suumlasõ kah julgusõ sälgä ronni.»

Kas eesti hopõn om olõmisõ poolõst kah eestläne, nigu kõnõldas? «Ku ma ummi hobõsit kae, sis või kylh yteldä, et eks taa sääne põikpäine om! Võtat tuusama Ralla: ku miildys, tulõ sõitma, a ku ei taha, sis aja iks tagumisõ poolõ ette ja peris hää meelega sääl takan ei taha saista! Vasta tallisaina omma mõnõ kõva paugu käyny ja laudu om kah murtu. Mõnikõrd olõ hobõsõ sälläst maha ka sadanu, a kundi omma terves jääny.»

Jarek sõidutas hobõsidõga umma peret (naanõ ja kolm last), kylälatsi ja ka Antsla latsiaialatsõ tegevä vastlasõidu iks timä hobõsidõga.

«Sadula saat kats-kolm kõrda suvõ joosul sälgä, eks nä rohkõmb esiliikuva muruniiduki omma!» ytel’ Jarek.

Suguvõsa avitas hainaga

Hobõsidõ hainamaa om Jareki vanõmbidõ man Pulsti kylän. «Imä-esä abiga saa haina tettys ja kaara kasvatõdus, sõpru abiga viä haina sisse,» selet’ Jarek. «PRIA tugi om kah takan: haina ja kaara raha saa tagasi.»

Jarek rehkendäs, et ku om viis hektärri hainamaad, saa joba kattõ hobõst pidämä naada.

Tä ytles inemiisile, kes hobõst tahtva võtta, et võtku sis joba kats tykky – hopõn om kar’aelläi.

Hobõsõ pidämises piät rahumiilne olõma ja aigu löydmä. Lats võissi olla 10–12aastanõ, ku saa vanõmbidõ mant hobõsõ iist hoolitsõmisõga pääle naada.

Eesti hobõsõ pidäjä omma Jõela Jareki jutu perrä õigõ «hobõsõinemise».

«Ku lähät eesti hobõsõ pidäjä manu, sis näet, et inemise hoolitsese eläjä iist inämb ku hindä iist, tavalidsõlt om hobõsõ jaos ehitedy ka väega kõrralik tall,» ytel’ tä.

Jareki jutu perrä tahetas eesti hobõsit osta eski parõmba meelega ku tõist tõugo hobõsit, a iks om näid rassõ myvvä. «Eestläst nakkat kolmõtsõlt oppama, viie-kuvvõtselt saat maaha myvvä,» rehkend’ tä. «Vahtsõ inemise tahtva valmis hobõst – verinuurt ei julgu kiäki võtta.»

b_250_250_16777215_00_failid_Maahobune2HarjuYlle.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 1: Tsooru miis Jõela Jarek uma viie eesti tõugu hobõsõga. Harju Ülle

Kuva: 23aastanõ Ralla om kymne varsa imä. Harju Ülle


 
Maahobõsõ Eestin

Tõvvoraamatun om parhilla 2397 eesti hobõst.
2013. aastal syndy 204 eesti tõugo varssa.

Läte: Eesti hobõsõkasvatajidõ selts


Uma Leht