[text]
Täna on

t_TammikuPaulikuhiis.gifLooduslike pyhapaikade kaitsjad tahavad pyhapaikade kaitseks põllumajandusministeeriumilt aastateks 2015-2020 toetust ligi kaks miljonit eurot, kirjutas ERR.

Tartu ylikooli looduslike pyhapaikade keskuse juhataja Ahto Kaasik märgib põllumajandusministeeriumile saadetud kirjas, et ettevalmistamisel on looduslike pyhapaikade arengukava 2015–2020, mille ligikaudne maksumus on kuus miljonit eurot, kuid ilma põllumajandusministeeriumi toetuseta ei ole selle eesmärkide saavutamine võimalik, kirjutab Saarte Hääl.

Kaasiku sõnul on maaelu uue arengukava eelnõu praeguse teksti kontekstis hädavajalik, et seal oleks selgelt esindatud ka looduslike pyhapaikade teema ja kavandatud pyhapaikade hävimise peatamiseks rakendusuuringud.

Kaasik tegi ettepaneku lisada maaelu arengukavva pyhapaikade jaoks eraldi osa, kus on selgelt välja toodud pyhapaikade haruldus, väärtus, ohustatus ja kavandatud rakendusuuringud pyhapaikade hävimise peatamiseks.

Arvestades pyhapaikade rohkust ja nende asumist põllumajandusmaastikul, on Kaasiku sõnul pyhapaikade näol tegemist ajalooliste mikro- ja väikekaitsealadega, mis on paljude haruldaste liikide väärtuslik elupaik ning pyhapaigad liigendavad ja ilmestavad maastikku, andes sellele Eestile traditsiooniliselt omase näo.

Tartu ylikooli looduslike pyhapaikade keskuse andmetel on kiireloomuliste uuringute korral praegu veel võimalik kaardistada kuni 4000 pyhapaika, kuid põliselanike suremise ja väljarände tõttu muutub lähemal ajal maastikul tuvastamatuks ehk hävib ligikaudu 2600 ajaloolist pyhapaika.

Kuva: Jõhvi kihelkonna Tammiku ja Pauliku kyla vahel asunud hiiemetsa kohale on veetud põlevkivikaevanduse aherainemägi . Selle servas võib näha viimaseid vanu hiiepuid.

ERR