[text]
Täna on

t_IganommHeinapuuMannik.gifLaupäeval Tallinnas kogunenud omausuliste yhenduse Taarausuliste ja Maausuliste Maavalla Koja esinduskogu valis uueks vanemaks Madis Iganõmme, koja uus juhatus jätkab tööd looduslike pyhapaikade kaitse nimel.

"Seaduses peaks olema loodusliku pyhapaiga mõiste," ytles Madis Iganõmm. Esitatud ettepanekute kohaselt võiks parasjagu koostatavas muinsuskaitseseaduse eelnõus looduslikud pyhapaigad eraldi mälestise liik.

Iganõmm märkis, et enne Teist maailmasõda kehtinud seaduse järgi kuulusid ka hiied muinsuskaitse alla, kuid hiite ja teiste vanade looduslike pyhapaikade kaitsmise vajadust pole iseseisvuse taastamise järel seaduses otsesõnu veel kirja pandud.

Samuti tuleks Iganõmme sõnul taas riigieelarvest raha eraldada ajalooliste looduslike pyhapaikade arengukavale, mille eesmärk on jätkata Eesti hiiekohtade, pyhade allikate, ohvrikivide ning teiste looduslike pyhapaikade kaardistamist ja seisukorra väljaselgitamist.

"Pyhapaikade arengukava tuleb kiiremas korras uuesti käivitada, et järgmisel aastal saaks tööd jätkata," ytles Iganõmm.

Praegu on uurijatele arhiiviandmeid kokku 2800 ajaloolise Eesti loodusliku pyhapaiga kohta, märkis esinduskogule Maavalla Koja lahkuv vanem Ahto Kaasik. Samas võib tema sõnul seniste Muhu, Juuru, Põlva, Võnnu, Hargla, Räpina ja Kuusalu kihelkonna välitööde kogemuse põhjal oletada, et vanu looduslikke pyhapaiku on võimalik praegu inventeerida kokku ligi 4000. "Pooled neist on hävimisohus," ytles Kaasik, viidates vanema põlvkonna pärimusetundjate kadumisele ja inimeste väljarändele kyladest.

Maavalla Koja kirjutajana jätkab laupäevase esinduskogu otsusel ka juhatuse uues koosseisus Andres Heinapuu, juhatuse kolmas liige ja vardja on järgmiseks kolmeks aastaks Toom Männik. Seni oli Maavalla Koja vanem Ahto Kaasik, kes on koda juhtinud yheksa aastat ehk kolm ametiaega. Vardja ametist lahkus laupäeval Kaja Toikka.

"Soovime hoida ja edasi anda esivanemate pärandit, mille järgi nad on elanud ja mida nad on õigeks pidanud," ytles Iganõmm.

Taarausuliste ja Maausuliste Maavalla Koda on katusyhendus, millesse kuulub kolm maausuliste ning kaks taara- ja maausuliste yhendust ehk koda.