[text]
Täna on

t_Palukyla4.gifRahvusvahelise looduslike pyhapaikade algatuse (Sacred Natural Site Initiative) lehel ilmus igliskeelne artikkel Palukyla hiiemäest ja selle hoidmisest. Artikli "Protecting and reviving the sacred forest hill in Paluküla, Estonia" koostas Arvi Sepp Paluküla hiiemäe hoiu seltsingust.

Artiklis on juttu Paluküla mäe loodusest ja mäge ohustavatest arenduskavadest. Siiani on kehtivad arendusprojektid, mis rajatistega hiiemäel ja selle kõrval muudaksid hiie kasutamise võimatuks. Looduslike pühapaikade kaitseks oleks vajalik neid eristada eraldi mälestise tüübina ja tagada neile vastav kaitse. Nagu on olnud varemgi, on ka edaspidi oluline kohalike osalus mäge ohustavate plaanide vastu seismisel. Paluküla hiiemägi asub ka maastikukaitsealal ja Natura 2000 alal, mistõttu peaks olema hiiemäe koosluste kaitse oluline ka looduskaitsega tegelevatele ametitele.

Looduslike pühapaikade algatuse eesmärk on aidata kohalikke pühapaikade eestkostjaid looduslike pühapaikade (sh hiite) kaitsmisel, säilitamisel ja taaselustamisel. Algatuse kodulehele koondatakse olulisemaid pyhapaikade kaitsmise näiteid kogu maailmast.

Vaata lisaks: Sacred Natural Site Initiative
Arvi Sepp