[text]
Täna on

t_UhtjarvekiviUmaLeht.gifPyhäpäävä (06.04.) käve väiku punt huviliidsi kaeman Uhtjärvega köydetyid pyhäkotussit. Tiijuht oll’ Kala Aare, kiä om latsõst pääle Uhtjärve-juttõ kuulnu ja naid kotussit piten käyny.

Naksimi pääle nigu peris mägironija – ytest Uhtjärve põh’aveere sygävast tsälkorust yles ja tõistõ alla. Tõnõ katsumus oll’ maahavõetuisi vai -sadanuisi puiõ ja toomõossõ vaihõlt läbipäsemine, kirotas Uma Lehes Konnula Airi.

Ohvrikotussit om iks hoitu, a mõtsavõtja omma kylh mõnõl puul hirmsa jäle maaha jätny.

Suurõmb jagu matkaselle es olõ viil trehväny ei Linnusmäe pääle, Leevämõhe orgu ega tõsõlõ puulõ järve mõtsavele Visnapuu Kalju matussõ vai Paadikivi manu. Järvele tsõõri pääletegemises läts’ päält nellä tunni.

Miilde jäi viil sinililli täys Kööri org inneskidse väiku tandsuplatsiga, yts heräny kunn, kiä hinnäst suurõ vaivaga myydä Uhtjärve veereijäd vallalidsõ vii puulõ libist’ ja Vahtsõ-Antsla mõisnigõ tsuklõmiskotus, kon saksu kasuma pantuilõ vannulõ tammõpuiõlõ omma maahavõtmisõ risti vahtsõst pääle tõmmadu.

Kuva: Konnula Airi .Osa matkaseltskunnast Uhtjärve veeren Kuradikivi pääl.

Uma Leht