[text]
Täna on

t_LPTeabepaev270515.gifNeljapäeval, 15.05. toimus Harjumaal Jõelähtme vallas looduslike pyhapaikade teabepäev, kus osales saadikuid Riigikogu kõikidest fraktsioonidest. Kylastati looduslikke pyhapaiku ning toimus seminar "Seitse myyti hiitest". Syndmuse korraldasid  Riigikogu looduslike pyhapaikade toetusryhm, Tartu Ylikooli looduslike pyhapaikade keskus ning Hiite Maja SA.

Ylgase kyla Koljunuki sadamas toimunud seminaril "Seitse myyti hiitest" kõneles Riigikogu looduslike pyhapaikade toetusryhma esimees Annely Akkermann, ajakirjanik Ingrid Peek ning Tartu Ylikoolist Ahto Kaasik ja Heiki Valk. Regilaule esitasid Arukyla mehed. Peamiseks jututeemaks oli looduslike pyhapaikade äärmiselt suur ohustatus ning rahastuse leidmine pyhapaikade päästmiseks mõeldud arengukavale.

Annely Akkermanni sõnul on looduslikud pyhapaigad õiguslikult ja halduskorralduslikult siiani kukkunud "mitme tooli vahele" ning vajavad seetõttu erilist tähelepanu. Lähemal ajal on kavas kokku kutsuda pyhapaikade toetusryhma ja teemaga seotud ministeeriumide nõupidamine, et arutada pyhapaikade arengukava rahastamist.

Muinsuskaitseameti looduslike pyhapaikade eksperdinõukogu esimees Heiki Valk tutvustas Kultuuriministeeriumis koostamisel olevat looduslike pyhapaikade arengukava 2015-2020, mille kohaselt kavatsetakse kaardistada pyhapaigad Eesti kõigis kihelkondades. Seniste uuringuandmete põhjal on eeldatavasti võimalik maastikul leida ja inventeerida 3800 - 4500  pyhapaika, või endise pyhapaiga asukohta. Kavandatud uuringute abil hoitakse ära ca 2600 pyhapaiga hävimine unustamise või inimtegevuse tõttu. Arengukava eelarve on 6,2 miljonit eurot ning 81% sellest moodustab vahetult pyhapaikade kaardistamisega seotud kulu.

Seminaril osalenud saadikud leidsid arutelu järel yksmeelselt, et kavandatud tegevused ja eelarve on igati põhjendatud ning arengukava täitmiseks vajalikud 6,2 miljonit eurot tuleb kiiremas korras leida.

Seejuures on oluline, et pyhapaikade kaardistamisega ei ole võimalik enam rohkem viivita ning kavandatud kulu on yhekordne. Looduslikud pyhapaigad on kõige ohustatum kultuurimälestise liik ning nende säilitamine või taastamine ei vaja olulisi lisainvesteeringuid, vaid toimub reeglina loodusliku protsessina.

Kylastatud hiiepaikades tõdeti, et arheoloogiamälestistena kaitstavates pyhapaikades ei ole oluliste loodus- ja kultuuriväärtuste säilimine tagatud. Nii haigutavad Rebala muinsuskaitsealal asuvas Maardu hiiemetsas 2011-2012. aastast pärinevad lageraielangid. Jägala kyla Pärnamäe hiies on aga vandaalid sodinud värviga kive ning mälestise tähiseid.

Annely Akermann valiti Riigikogu looduslike pyhapaikade toetusryhma esimeheks 24.04.2014. Riigikokku valiti Annely Akkermann Pärnumaalt, ta kuulub Keskkonnakomisjoni ning Riigieelarve kontrolli erikomisjoni ning on IRLi fraktsiooni liige.

Lisateavet:
hiis.ee/files/voldik2014.pdf

Fotosid teabepäevast

Kuva: Pärnamäe hiies, Mana Kaasik