[text]
Täna on

Mõne päeva eest esitleti kaunist raamatut, mille kaante vahelt leiab yhed vanemad maakeelsete regilaulude kirjapanekud.

Raamat" Aeg ärgata. Kakskymmend kaheksa eesti rahvalaulu." toob lugejani regilaulud, mille pani 1828. aastal Järvamaal Viisu kylas kirja Friedrich Reinhold Kreutzwald.

Eesti rahvuskultuuri suurmehe, rahvuseepose “Kalevipoeg” looja Friedrich Reinhold Kreutzwaldi (1803–1882) ylikooliaegsed õppevaheajad möödusid tema vanemate tolleaegses töö- ja elupaigas Peetri kihelkonnas Viisul. Aastakymneid hiljem on ta meenutanud, et Järvamaa keskuses Paides kohalike haritlastega suheldes möödusid ta nooruse “tormi ja tungi” aastate säravaimad hetked.

Oma ajastu suurkujud – Herder, Knüpffer, Faehlmann – äratasid noores Kreutzwaldis huvi rahvaluule vastu. Viisu mõisa ymbruskonnast kirjutas Kreutzwald yles 28 regilaulu, mis olid talle hiljem märkimisväärseks toeks “Kalevipoja” koostamisel. Kreutzwaldil oli õnn kuulda veel elavat regilaulu selle ehtsas esituskeskkonnas. Tõenäoliselt ongi need laulud yles kirjutatud neidudelt kiigeplatsil.

Lisaks käsikirjadele on raamatus mahukas eessõna ning laulude eesti- ja ingliskeelsed tekstid.

Koostaja: Ottilie Kõiva
Toimetajad: Janika Oras, Liina Saarlo, Kadri Tamm
Viisid: Janika Oras
Tõlked: Kait Tamm
Tõlke toimetajad: Kanni Labi, Guntis Šmidchens
Kujundus ja kyljendus: Pille Niin
Projektijuhid: Risto Järv, Leelo Saar, Valev Väljaots
Väljaandjad: Eesti Kirjandusmuuseum, Eesti Rahvaluule Arhiiv; Ajakeskus Wittenstein / Järvamaa Muuseum

Lehekylgi raamatust http://www.folklore.ee/era/pub/files/Viisu_valik.pdf