[text]
Täna on

t_SetoNaitus27.gifNäitus käsitleb seto kogukonnale olulisi teemasid, kysides kuidas siduda praeguse seto elma eeskujuks olevat 20. sajandi alguse ning tänapäeva eluviisi, kirjutas ERR.

Näituse eesmärk on aidata seto kogukonnal, Setomaa kylastajatel ja seto kultuuri huvilistel mõtestada pikaajalisemaid arenguid, milles muutumine on loomulik.

„Näituseidee on välja kasvanud seto kogukonna sisesest aktiivsest ja emotsionaalsest arutelust kultuuriliste piiride yle, mille tuumkysimuseks on „õigõ seto“ määratlemine kõigis eluvaldkondades.

Näitus „SETO?“ pakub võimalust jätkata seda arutelu olulistel seto identiteeti puudutavadel teemadel avalikus ruumis. Seetõttu on näituse „SETO?“ vorm ja kujundus elamuslik ja interaktiivne“, sõnas näituse koostaja Eve Ellermäe.

 „See näitus on seto punk“, arvab näituse kujundaja Evelin Urm. „Seto ei ole ainult minevik, vaid ka tulevik. Seto elab täna ja praegu“.

Näitus SETO? jääb avatuks 31. porikuud (31.10.).

Lähem teave: www.facebook.com/setonaitus lehelt


Allikas: ERR