[text]
Täna on

 Vahtsõliina rahvamajan saa nikani ku suvõ lõpuni kaia Karu Kadri pildinäytyst «Leeväkene, soolakõnõ, maailma kinnipidäjä».

Näytyse jago pilte (20) sai Kadri kokko, ku kor’as’ matõrjaali võrokõisi kokaraamadu jaos. Pilte om nii söögikraamist, valmis syykest ku söögipakjist. Pilte mano käävä vana jutu, mõistatusõ ja söögitegemise oppusõ, kirotas Uma Leht.

Näytys om yts jupikõnõ Piiri köögi Võromaa söögiperändi kogomisõ ja tutvas tegemise ettevõtmisõst.

1. hainakuu pääväst kellä 14st om Mõnistõ muusõumin vallalõ näytys «Perändys eläs!».

Näytys tege inemiisile tutvas Eesti vaimsõ kultuuriperändyse nimekirja. Võromaalt om näytysel rahvameditsiini teema.

Näytyse vallategemisel kõnõldas, mis om tuu nimekiri ja kuimuudu perändedy tiidmise sinnä jõudva. Pääle jututsõõri saa Pedäjä Reeda käest tiidmiisi ravihainu kotsilõ.

Näytyse säädse kokko rahvakultuuri keskus ja tuud saa kaia hainakuu lõpuni.

Uma Leht