[text]
Täna on

t_KaskPikne.gif«Pikne lei jämme kõo pilpis, a lask’ puu nii osavalõ katõ puuklotsi pääle, et all kasunu katai ja pihlapuukõnõ jäivä terves,» imeht’ Sõmmõrpalo vallavolikogo esimiis, jahimiis ja kaitsõliitlanõ Kauna Toomas. Tuu sääne pilt juhtu timä moro pääl Pyhäjõõ veeren Varõssõ kylän 20. hainakuul, kirotas Uma Lehes Harju Ülle.

«Pyhäpäävä hummogu olli sängyn pikäle, ku ytekõrraga käve yts mailmatuma kõva kärgähys,» jutust’ Kauna Toomas. «Hypsi pisty, kats pinni oll’ kah mu man, yts hypäs’ sängy, tõnõ maaha. Jäi kullõma, kas tulõ tõnõ mats kah – et sis om vast pommitaminõ. A ku myristämä nakas’, sis oll’ hää tunnõ, et sõta ei olõ tulnu!»

Ku Toomas tarõussõ vallalõ lei, sai tälle silmä ette väkev pilt: terve huuv pilpit, tossu ja kärsähaisu täys. Jõõ perve pääl kasunust vanast kõost oll’ perrä jääny risuunik.

Et vihma armõtulõ sattõ, sis jäi Toomas katussõveere ala kaema. Sis juussõ naabrimiis pall’a kihä ja pallidõ jalguga timä mano. Tuu oll’ kah katussõveere all saisnu, tikku tõmmanu ja suitsu ette pandnu, ku pauk käve.

«Ku kõo ladõv sattõ, sis täl tull’ murõ, et kas ma iks hingen olõ,» selet’ Kaun. «A õnnõlikult läts’, et es viska puujuppõ ei tarõ ega eski massina pääle.»

Pyhäjõgi – pikse kodo

«Pikne kah esi vast hiity är, et kurja tekk’ – visas’ suurõ klotsi kuigi puu tyvele ala, et nuur katai ja pihlapuukõnõ är pässi,» märgot’ Kauna Toomas. «Ku kõo tykes lõiksi ja är puutsõ, sai nuu puukõsõ ilusalõ terve nahaga kätte. A piksel om iks väega võimsa vägi – ku tä kuvvõmeetridse puupinnu nii kõvva maa sisse kinni lei, et noid vällä tõmmada es jõvva, pidi är lõikama...»

Pyhäjõõ veeren eläny rahvas om aastasatu pidäny jõkõ pikse kodos. Osolan peetyn Kaika suvõylikoolin kõnõl’ Pyhäst jõõst ja piksest aoluulanõ ja vanno asjo välläkaibja Valgu Heiki.

Kymme aastat suvildõ Pyhäjõõ veeren eläny Kauna Toomas usk taad juttu. «Vanõmba inemise, kes jõõ veeren omma eläny ja viil eläse, omma ytelny, et pikne pess ytele ja tõsõlõ poolõ jõkõ peris sagõhõhe,» selet’ tä. «Ja ku kae noid kõivõ, mis mul tan kasusõ, sis yle yte om kuur lahki lyydy.»

«Pall’o inemise, kes käve kaeman, ytli, et nii kõvva pikselyyki om harva nätä, et puu om peris purus lyydy,» kõnõl’ Kauna Toomas.

Kuva: Pikne lei Pyhäjõõ veeren jämme kõo pilpis. Kauna Toomas


Uma Leht