[text]
Täna on


Toompea
Toompea
Eelmisel neljapäeval, 11.02. Riigikogus toimunud looduslike pyhapaikade toetusryhma koosolekul tõdeti, et valitsus venitab pyhapaikade arengukava jätkamisega juba kolmandat aastat.

Riigikogu looduslike pyhapaikade toetusryhma selle koosseisu viimane koosolekul andis toetusryhma esimees Annely Akermann ylevaate ryhma senisest tegevusest ning tänas liikmeid ja koostööpartnereid.

2014. aastal kogunes toetusryhm viiel korral ning keskendus looduslike pyhapaikade riikliku arengukava käivitamisele. “Kultuuriministeeriumi ja Muinsuskaitseametiga suheldes on toetusryhm olnud kogu aeg seisukohal, et pyhapaikade riiklik arengukava tuleb kiiremas korras taas käivitada. Hiite kaardistamisega on väga kiire ning selleks vaja minevad 6 miljonit eurot tuleb leida. 10. detsembril toimunud toetusryhma koosolekul kinnitas kultuuriministeeriumi asekantsler Tarvi Sits, et pyhapaikade arengukava kinnitatakse veel sama aasta detsembris,” ytles Akkermann.

Tartu ülikooli looduslike pyhapaikade keskuse juhataja Ahto Kaasik tutvustas looduslike pyhapaikade uuringute hetkeseisu. Kuna KIK, hasartmängumaksunõukogu, Kultuuri-, Keskkonna- ja Põllumajandusministeeriumid lykkasid 2014. a rahastamistaotlused tagasi, ei ole teada, millal pyhapaikade kaardistamisega jätkata saab. Selgusetu on ka looduslike pyhapaikade arengukava väljavaated. Kultuuriministeerium otsustas detsembri keskel ootamatult arengukava eelnõu põhjalikult ringi teha. Muu hulgas loobuti kavatsusest kysitleda kaardistamisel kohalikke põliselanikke, mistõttu jääks yle poolte pyhapaikadest leidmata.

Vabaerakonna nimekirjas Riigikokku kandideeriv Artur Talvik tõi esile, et pyhapaikade paremaks hoidmiseks ei piisa yksnes nende kaardistamisest, vaid vaja on ka muutusi yhiskonna hoiakutes. Riigikogu Sotsiaaldemokraatide fraktsiooni liige Inara Luigas avaldas lootust, et edaspidi ei piirdu toetusryhma tegevus yksnes koosolekutega, vaid töö kandub ka toetusryhma liikmetega seotud asutustesse ja nende kodukohtadesse.

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna nimekirjas Riigikokku kandideeriv Are Saarne sõnas, et pyhapaikade kaardistamiseks ja hoidmiseks tuleb yhiskonnas tunduvalt enam koostööd teha ning tõi näiteks, et Eesti Genealoogia Selts oleks hea meelega valmis aitama.

Maavalla koja vanem Madis Iganõmm kõneles, et kantuna murest hiite hävimise pärast ning leidmata nende kaardistamiseks riigiasutustelt vajalikku toetust, kavatseb koda otsida abi välisriikidest.

Ahto Kaasik teavitas, et Tartu ülikooli arheoloogiaprojekti raames on valmimas looduslikke pyhapaiku väärtustav lyhifilmide sari. Kohalolnud avaldasid lootust, et need jõuavad peagi ETV vaatajateni.

Samuti leidsid kõik kohalolnud, et Riigikogu looduslike pyhapaikade toetusryhma tegevus on väga vajalik ning Riigikogu uues koosseisus peaks toetusryhmas aktiivselt osalema kõikide parlamendierakondade esindajad.

Riigikogu looduslike pyhapaikade toetusryhm loodi IRLi algatusel 2011. aasta kevadel peale seda, kui aastakymneid muinsuskaitse all olnud Maardu Hiiemetsas tehti riigiametite nõusolekul lageraiet. Toetusryhma eesmärk on aidata kaasa looduslike pyhapaikade kiirele kaardistamisele ning nende väärtustamisele.

Kuva: Riigikogu

Riigikogu looduslike pyhapaikade toetusryhma pressiteade